5 bouwstenen voor een talentbewuste organisatie

Organisaties zijn door de crisis gedwongen te bezuinigen. Uitdagingen voor organisaties zijn ook: meer doen met minder medewerkers en hen breder inzetbaar maken, meer mobiliteit en beweging in de organisatie. Kortom het beter benutten van talenten. Hoe pak je dit op een duurzame manier aan?

Door meer gebruik te  maken van de talenten van medewerkers vergroot de organisatie haar slagkracht en wordt er op een positieve manier gewerkt aan de toekomst. Medewerkers dragen bij aan de doelen van de organisatie en kunnen zich ontwikkelen en groeien. De ambitie uitspreken om bewuster met de talenten om te gaan is een goed begin. De volgende 5 bouwstenen helpen deze ambitie daadwerkelijk te realiseren.

Zorg voor een collectieve ambitie

Waar staat de organisatie over 5 jaar, wat is de visie? Welke talenten en kwaliteiten hebben we daarvoor nodig? Door een personeelsschouw te houden kan in beeld worden gebracht welke talenten en kwaliteiten aanwezig zijn en welke nog ontwikkeld kunnen worden. Medewerkers kunnen met hun unieke talenten bijdragen aan de realisatie van deze ambitie. Een collectieve ambitie geeft focus!

Zorg voor een talentbewuste sfeer

Zorg voor talenten-taal: dat er een duidelijke taal is over wat talenten zijn. Goed kunnen plannen of goede presentaties geven, zijn ook talenten. Het moet gewoon worden om talenten te benoemen. Zoek naar de juiste talenten voor een klus, in plaats van naar passende ervaring of opleiding. Durf te kiezen, voor juist die klus die past bij je talenten. Begin bij het management, toon voorbeeldgedrag. Een talentbewuste sfeer nodigt uit om mee te doen!

Ga talenten zoeken

Onvoldoende zicht op aanwezige talenten en kwaliteiten? Help medewerkers inzichtelijk te maken wat ze kunnen, waar ze goed in zijn. Organiseer trainingen, maak gebruik van persoonlijkheidsprofielen, neem in ontwikkelgesprekken tussen leidinggevende en medewerkers standaard meer tijd om over (verborgen) talenten te praten. Medewerkers zijn zich vaak niet bewust van hun eigen talenten en kwaliteiten en kunnen hierbij hulp gebruiken. Zicht op talenten vergroot de mogelijkheden van de organisatie!

Zorg voor een goede marktplaats

Medewerkers kunnen hun talenten het beste ontwikkelen door ze te gebruiken. Als je uitgedaagd wordt, leer je sneller. Breng de vraag naar talenten – klussen, projecten, tijdelijke opdrachten – en het aanbod – talenten van medewerkers– bij elkaar. Maak dit eenvoudig en voor iedereen toegankelijk. Geef interessante projecten niet altijd aan dezelfde medewerkers, maar kijk wie dat nog meer kan. Een actieve marktplaats zorgt voor beweging!

Wees praktisch en maak onderscheid

Bekijk voor je organisatie wat werkt, experimenteer en pas dingen aan die niet goed werken. Maak geen ingewikkelde plannen of programma’s. Durf onderscheid te maken tussen medewerkers. Bied ontwikkelmogelijkheden op maat aan, iedereen heeft andere behoeften. Wat voor de ene medewerker geldt, is geen recht voor de ander. Durf hierin keuzes te maken. Ga uit van wat er al is aan gesprekscyclus, HR instrumenten en maak ze talentbewust!

 Wat levert het op?

Talentbewuste organisaties zijn succesvoller omdat medewerkers met meer plezier en resultaat werken.

Elke organisatie is anders en heeft unieke talenten en kwaliteiten. Maak hier gebruik van. Zorg voor een organisatie waar talentmanagement van toegevoegde waarde is en geen management-ding.

 

Gregory Mehciz