Ga terug

Beschik jij over de vaardigheden van de nieuwe leider?

18 februari 2016

Bureau de Sleutel

‘Oude leiders niet meer geschikt voor de toekomst’. Dat is de kop van een artikel in het Financieele Dagblad van vrijdag 25 september 2015. Dit is gebaseerd op de oratie van Prof. dr. Freek Peeters, hoogleraar contextueel leiderschap bij de Tilburg School of Humanities van Tilburg University. Dus, oude leider, als je dit leest dan kan je alvast je CV bijwerken, want je bent in de nieuwe tijd niet meer geschikt als leider!
Of zijn er vaardigheden te ontwikkelen waardoor toegevoegde waarde als leidinggevende groot blijft ook in een turbulente omgeving?

In dit artikel proberen we een aantal vaardigheden te benoemen die volgens ons belangrijk zijn om in de toekomst leiding te kunnen (blijven) geven.

Wat vraagt de nieuwe tijd van de leider?

Het valt niet te ontkennen dat we in een bewegelijke wereld leven, met internationale spanningen, vluchtelingenstromen, flinke schommelingen op de beurzen en maatschappelijke veranderingen. Ook economische vraagstukken over duurzame energie, vergrijzing en betaalbare gezondheidszorg, verschuivingen op de arbeidsmarkt en vernieuwingen in het onderwijs stellen ons voor grote uitdagingen.
Organisaties zijn als gevolg van de economische en maatschappelijke ontwikkelingen volop in beweging. Er wordt afgeslankt en samengewerkt en ook met outsourcing en faillissementen in de detailhandel verdwijnen veel banen. Terwijl er in sommige functies en branches alweer schaarste is aan goed opgeleid personeel. Mensen zullen steeds meer zelf moeten sturen op hoe, waar, wanneer en met wie ze werken en organisaties proberen flexibeler te worden om in te kunnen spelen op veranderingen.

Als leider vraagt de nieuwe tijd veel van je. Je moet antwoord zien te geven op de ontwikkelingen en wat deze voor je organisatie gaan betekenen. Medewerkers kijken voor richting en duiding naar jou en verwachten antwoorden over wat de veranderingen voor hen gaan betekenen. Ook je rol als leidinggevende verandert, er worden andere eisen aan je gesteld.

Volgens Freek Peters zijn ‘oude leiders vaak niet meer in staat om de uitdagingen van nu en straks effectief het hoofd te bieden. Het klassieke denken zegt dat je als leider in control moet zijn, maar de nieuwe werkelijkheid is dat je in een complexe context niet in control kunt zijn, en dat je daar effectief en intelligent mee om moet kunnen gaan.’ [FD 25 september 2015]

De nieuwe tijd vraagt dus van leiders dat ze om kunnen gaan met onzekerheid, snel kunnen reageren op veranderingen en pragmatisch zijn in hun oplossingen. Geen ‘baas’ willen zijn die het allemaal weet, maar een ‘leider’ die signalen opvangt en duidt en samen met mensen antwoorden probeert te vinden en experimenten aangaat.

Als veranderingen de toekomst zijn, waarom verlangen naar stabiliteit en zekerheid?

Prof. dr. Freek Peters haalt in het artikel uit het Financieele Dagblad ook het boek aan van Nassim Taleb; ‘Antifragile’. Veranderingen kunnen organisaties en ons als mens ook weerbaar maken voor de toekomst. Taleb schrijft een Antifragiele houding voor. Daarmee bedoeld hij; steeds te blijven denken in termen van optionaliteiten (alle opties in rekenschap nemen en open houden). Daarmee blijf je dus open en weerbaar in het omgaan met veranderingen. Zie voor een kritische recensie van het boek van Nassim Taleb het artikel van Nicky Rogge op Liberales.be.

De nieuwe tijd vraagt dus veerkracht van leiders, om niet proberen vast te houden aan wat er is en controle te hebben over de veranderingen, maar om mee te kunnen bewegen en naar mogelijkheden te zoeken die de verandering in zich draagt. Deze veerkracht kan je ontwikkelen door met een andere mindset naar veranderingen te kijken. Stel je open voor veranderingen en probeer ze niet ‘weg te redeneren’ maar ga op zoek naar kennis en informatie die je kan helpen. Ga in gesprek en vergroot je blikveld.

Welke vaardigheid vraagt dat van verschillende type leiders?

Leiders die de gewoonte hebben snel te schakelen, aan de slag te gaan en gaande weg blokkades op te ruimen, kunnen baat hebben bij het nemen van afstand tot de dagelijkse operatie en te reflecteren op de ontwikkelingen die zich voordoen. Neem de tijd om kennis te vergaren en een analyse te maken van diverse scenario’s. Daarmee kan je breder vooruit kijken en wendbaar zijn.
Leiders die de gewoonte hebben om eerst goed tot zich te laten doordringen wat er gebeurt, met mensen in gesprek gaat om vervolgens een koers uit te zetten, kunnen baat hebben bij iets minder controle en wat meer lef. Experimenteren en kijken wat wel en wat niet werkt. Loslaten van de grip, ruimte bieden aan ideeën en meebewegen met de verandering. Daarmee ben je vrijer en weerbaar in het omgaan met veranderingen.
Leiders die investeren in hun team, die gesteld zijn op harmonie en gezamenlijke beslissingen, kunnen groeien door soms met de rug naar het team te gaan staan en te kijken naar de veranderingen in de wereld om hen heen. Door je mensen een spiegel voor te houden, te prikkelen met nieuwe methoden of werkwijzen en door hen te vragen om anders te kijken, haal je hen uit de comfort-zone. De ontstane ruis niet dempen, maar juist benutten voor flexibele oplossingen of pilots. Breng nieuwe concepten in en ga niet in op de ‘ja, maar ‘vragen, maar stimuleer mensen om zelf met een aanpak aan de slag te gaan. Daarmee maak je het team juist sterker en worden mensen wendbaar.

Leider in Flexibiliteit

Als leider van de nieuwe tijd heb je verstand van mensen, je kan netwerken, meebewegen en samenbrengen. Je kan door dialoog, door praktijkvoorbeelden en experimenten je mensen laten meedenken, hen voorbereiden en mentaal flexibeler maken. Deze mentale flexibiliteit blijkt een belangrijke voorwaarde voor het kunnen omgaan met veranderingen en het duurzaam inzetbaar blijven van mensen.
In zijn boek ‘Blijvende inzetbaarheid in langere loopbanen’ bewijst Felix Steemers met zijn onderzoek, dat juist deze lenigheid van denken een belangrijk element van het aanpassingsgedrag is van mensen aan veranderende omstandigheden. Nog meer dan opleidingen of variatie in taken, draagt mentale flexibiliteit bij aan het vermogen om steeds passende prestaties te kunnen blijven leveren.

Zie jij als nieuwe leider de mogelijkheden van elke verandering en durf je je kwetsbaar op te stellen of blijf je proberen in control te zijn en op alles invloed te willen hebben?

Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Online trainingen

Samenwerken op afstand
Samenwerken op afstand

Samenwerken op afstand

Op afstand werken is tegenwoordig de norm en dat gaat nog een tijd zo duren. Inmiddels ben je wel meer gewend aan het op afstand van je collega's en je team werken, toch zijn er nog dingen die je effectiever en prettiger kunnen. Hoe houd je de verbinding met collega's, hoe stem je taken af, hoe verdeel je werk en privé en hoe kan je jouw mening laten horen in online meetings? Deze en andere vragen leer je beantwoorden in de online training "Op afstand samenwerken".

Lees meer
Online trainingen
Online trainingen

Online trainingen

Ook als je veel thuis werkt, kan je ruimte maken om je te ontwikkelen. Hiervoor hebben wij een aantal praktische online trainingen gemaakt, die je in je eigen tempo kan volgen.

Lees meer
Benut de kwaliteiten van het team
Benut de kwaliteiten van het team

Benut de kwaliteiten van het team

Een team bestaat uit een verzameling kwaliteiten die door de teamleden worden inbracht. Een sterk team weet wat de kwaliteiten van ieder teamlid zijn en is in staat deze optimaal te benutten. Door inzicht in de teamleden en hun sterke punten, kan je als team sterker worden en effectiever samenwerken en de taken verdelen. Ook als je alleen online met elkaar samenwerkt.

Lees meer
Online teamontwikkeling
Online teamontwikkeling

Online teamontwikkeling

Elk team is uniek, door de samenwerking tussen de verschillende mensen. Maar als je op afstand werkt vallen de kwaliteiten en de kracht van het team wat uit elkaar. Je kan ook online je team versterken en doorontwikkelen.

Lees meer
Leiding geven op afstand
Leiding geven op afstand

Leiding geven op afstand

Als manager ben je nu al gewend aan het leiding geven op afstand en het contact houden met je mensen. Maar verschillende teamleden hebben andere vormen van sturing, contact of begeleiding nodig. Dit goed te doen vanuit huis is een vak apart. In deze training krijg je inzichten om meer op maat leiding te geven, je leert om te zorgen voor effectieve samenwerking op afstand en hoe je zelf met meer resultaat en rust leiding kan geven en gebruik te maken van allerlei online mogelijkheden.

Lees meer
Kleurrijke teamontwikkeling
Kleurrijke teamontwikkeling

Kleurrijke teamontwikkeling

Juist nu er op afstand wordt samengewerkt ben je op zoek naar manieren om je team te helpen effectiever te worden én goed samenwerken. Met gerichte begeleiding op de thema's die aandacht vragen, kan het team stappen zetten .

Lees meer
Bepaal je koers
Bepaal je koers

Bepaal je koers

Leer zelf regie nemen op je eigen werkplezier, doelen, loopbaan en jouw verdere persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand van deze online training ga je aan de slag om jezelf beter te leren kennen, te ontdekken wat je kan en wat je wilt. Je leert om te sleutelen aan je huidige baan om deze weer passend te maken en bepaalt je eigen koers; je wensen en doelen voor je loopbaan.

Lees meer

Trainingen en workshops

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?
Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wil jij meer gebruikmaken van je mogelijkheden en werken vanuit je sterke punten? Ontdekken wat jouw talenten zijn en hoe je ze voorrang geeft in je werk? Deze 2-daagse training geeft je inzicht in je persoonlijkheid, talenten, voorkeuren in werk en mogelijkheden. Je verruimt je blik, waardoor je meer mogelijkheden gaat zien, zowel binnen je huidige werk als in een nieuwe richting.

Lees meer
Communicatie Verbeteren in je Team
Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie en samenwerking binnen jouw team gaan hand in hand. Communicatie en goede resultaten ook. Maar wanneer collega’s langs elkaar heen werken en weinig communiceren, leidt dit tot onbegrip en frustratie. De kwaliteit van het werk loopt terug en (interne) klanten hebben er last van. In deze training leert jouw team om zo te communiceren en feedback te geven, dat je dat terugziet in betere prestaties en resultaten!

Lees meer
Effectief Samenwerken als Team
Effectief Samenwerken als Team

Effectief Samenwerken als Team

Deze training is bedoeld voor teams die sterker willen worden door beter samen te werken. Met inzicht in jullie talenten en voorkeuren en de onderlinge samenwerking kan het team effecten bereiken zoals: goede resultaten, het snel oplossen van problemen, blije klanten, meer werkplezier en ruimte voor persoonlijke groei. Het begint met goed samenwerken!

Lees meer
Sollicitatietraining
Sollicitatietraining

Sollicitatietraining

Je overweegt ander werk, maar ziet op tegen het solliciteren. Je hebt een verouderd cv en geen linkedinprofiel, omdat het jaren geleden is dat je bezig was jezelf te ‘verkopen.’ In deze Sollicitatietraining geen lastige rollenspellen, maar veel concrete tips en feedback op jouw cv. Je maakt je eigen portfolio. Praktische opdrachten zorgen dat je weet wat je het beste doet om zelf die leuke baan te vinden.

Lees meer
Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit
Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit

Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit

Wil jij je goed voorbereiden op mogelijke veranderingen in jouw organisatie? Kan je ook leren om nieuwsgierig te zijn naar de toekomst en bepalen wat jouw inbreng daarin is? Wil je ontdekken wat het voor jou soms lastig maakt om mee te veranderen en wat jou hierbij helpt? Deze training geeft je geen antwoord op hoe je toekomst er precies uit zal zien, maar wel inzichten en praktische handvatten die je helpen bij veranderingen. Je leert om zelf actief mee te bewegen met veranderingen en meer de regie te nemen!

Lees meer
Leider in flexibiliteit
Leider in flexibiliteit

Leider in flexibiliteit

Je wilt dat jouw medewerkers zich ontwikkelen en zelfstandig en met eigenaarschap hun werk uitvoeren. Ben jij in staat om hen daar op een goede manier bij te helpen? Hoe motiveer je mensen om hun talenten verder te ontwikkelen, om te groeien en goed te presteren? Dit zijn vragen die niet alleen bij het jaarlijkse functioneringsgesprek aan bod komen, maar juist door iedere dag hen te laten groeien.

Lees meer

Copyright © 2022 Bureau de Sleutel | Voorwaarden | Privacyverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM