Ga terug

Meer balans in je team

14 september 2021

Bureau de Sleutel

Het managementteam had een hoog extravert gehalte. Van de acht mannen waren 6 uitgesproken extravert en 2 introvert. De overlegstijl was er één van veel praten, discussie, harder praten om gehoord te worden, van de hak op de tak springen en snel tot actie over willen gaan. De twee introverte teamleden waren stiller en hadden zichtbaar moeite om gehoord te worden. Het advies van de extraverte collega’s was: doe lekker mee aan onze manier van werken, dan word je gehoord. Een gemiste kans omdat de twee introverte collega’s kwaliteiten hebben die het team broodnodig heeft. Zoals meer beschouwing, diepgang, relativering, zelfreflectie en het nadenken of alle feiten ook daadwerkelijk worden meegewogen. Dit team was duidelijk uit balans en daar had ook de organisatie last van.

Het beleidsteam bestond uit twintig vooral introverte mensen. Er was 1 uitgesproken extraverte persoon in het team. Deze extraverte collega raakte gefrustreerd door de ‘traagheid’ van het team. Zaken werden niet uitgesproken, kansen gemist en verandering was al helemaal niet bespreekbaar. De introverte teamleden begrepen niets van deze collega. Het gaat toch goed zo? We hebben het prima met elkaar. Natuurlijk kunnen dingen beter, maar laten we het kind niet met het badwater weggooien. En door van alles met elkaar te bespreken ontstaat alleen maar meer gedoe, dus rustig aan.

De extraverte, toekomstgerichte kwaliteiten werden niet benut. Kwaliteiten die het team konden helpen om beter om te gaan met veranderingen, zelf keuzes te maken, of iets te proberen en op basis daarvan te verbeteren. Ook het plannen en daadwerkelijk uitvoeren van acties en elkaar daarop aanspreken gebeurt weinig. Dit team was duidelijk uit balans.

Teams uit balans

Een team kan uit balans raken als bepaalde voorkeuren te dominant zijn. Voorkeuren die passen bij een introverte stijl of bij een extraverte stijl. De teamleden proberen de andere voorkeuren juist buiten de deur te houden, want dat levert alleen maar gedoe op of vertraging. Vaak zien teams de kwaliteiten van hun tegenpool ook helemaal niet als kwaliteit. Het is eerder lastig. Als een team te veel een bepaalde kant op leunt, wordt het blind voor andere manieren om dingen te doen. Niet alleen is dit frustrerend voor de teamleden die minder van de dominante voorkeuren hebben. Het is ook minder effectief omdat zaken altijd op dezelfde manier worden bezien, gewogen en aangepakt. Terwijl een andere kijk juist tot andere uitkomsten kan leiden. Sterke teams in balans gebruiken juist de verschillende voorkeuren.

Voorkeuren introvert team

Voorkeuren extravert team

Voorzichtig

Kansen zien

Risicomijdend

Risico accepteren

Beschouwend

Actiegericht

Reflecteren

Resultaatgericht

Harmonie

Winnen

Luisteren

Discussie

Voor elkaar

Voor het resultaat

Tips om de balans te herstellen

Een team in balans betekent niet dat zowel introvert als extravert in gelijke getale aanwezig is of dat beide voorkeuren evenveel worden ingezet. Er zal altijd een groter deel zijn. Een team in balans wil zeggen dat men bewust is van de aanwezige voorkeuren, men bewust is van de neiging om dingen vanuit een bepaalde voorkeur te bezien én in staat is om dingen ook vanuit de tegengestelde positie te bekijken. Dat laatste vraagt om flexibiliteit én om oefening bij het toepassen van verschillende stijlen in de praktijk. 

Wat kan je doen om je team meer in balans te brengen?

  1. Breng de kwaliteiten, voorkeuren en drijfveren van de teamleden samen in beeld. Dit geeft inzicht en biedt de mogelijkheid om minder zichtbare kwaliteiten ook te benutten. Hiervoor kan je bijvoorbeeld gebruik maken van een persoonlijkheidsprofiel.
  2. Leer begrijpend communiceren. Dit betekent dat je niet praat om je mening te geven, wel om anderen te laten begrijpen wat jij belangrijk vindt, wat jouw intentie is. Net zo belangrijk is om anderen te begrijpen door te luisteren en door te vragen.
  3. Onderzoek de manier waarop jullie nu als team beslissingen nemen. Komen alle voorkeuren aan bod? Wordt iets vanuit verschillende kanten bekeken? Blijven jullie hangen in denken of schieten jullie snel door in doen? Bepaal wat beter en anders kan en bedenk samen een andere manier van beslissingen nemen.
  4. Evalueer na verloop van tijd hoe het dingen gaan in het team. Is iedereen aangehaakt, wordt er naar elkaar geluisterd, wat gaat goed en wat gaat beter. Onbewust nemen oude patronen het weer over, wees daar alert op door regelmatig te evalueren.

Verder ontwikkelen als team

Wil je verder ontwikkelen als team en alle verschillen gebruiken in plaats van er nu last van te hebben? Onze ervaren teamcoaches staan klaar om met je in gesprek te gaan.

Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Online trainingen

Samenwerken op afstand
Samenwerken op afstand

Samenwerken op afstand

Op afstand werken is tegenwoordig de norm en dat gaat nog een tijd zo duren. Inmiddels ben je wel meer gewend aan het op afstand van je collega's en je team werken, toch zijn er nog dingen die je effectiever en prettiger kunnen. Hoe houd je de verbinding met collega's, hoe stem je taken af, hoe verdeel je werk en privé en hoe kan je jouw mening laten horen in online meetings? Deze en andere vragen leer je beantwoorden in de online training "Op afstand samenwerken".

Lees meer
Online trainingen
Online trainingen

Online trainingen

Ook als je veel thuis werkt, kan je ruimte maken om je te ontwikkelen. Hiervoor hebben wij een aantal praktische online trainingen gemaakt, die je in je eigen tempo kan volgen.

Lees meer
Benut de kwaliteiten van het team
Benut de kwaliteiten van het team

Benut de kwaliteiten van het team

Een team bestaat uit een verzameling kwaliteiten die door de teamleden worden inbracht. Een sterk team weet wat de kwaliteiten van ieder teamlid zijn en is in staat deze optimaal te benutten. Door inzicht in de teamleden en hun sterke punten, kan je als team sterker worden en effectiever samenwerken en de taken verdelen. Ook als je alleen online met elkaar samenwerkt.

Lees meer
Online teamontwikkeling
Online teamontwikkeling

Online teamontwikkeling

Elk team is uniek, door de samenwerking tussen de verschillende mensen. Maar als je op afstand werkt vallen de kwaliteiten en de kracht van het team wat uit elkaar. Je kan ook online je team versterken en doorontwikkelen.

Lees meer
Leiding geven op afstand
Leiding geven op afstand

Leiding geven op afstand

Als manager ben je nu al gewend aan het leiding geven op afstand en het contact houden met je mensen. Maar verschillende teamleden hebben andere vormen van sturing, contact of begeleiding nodig. Dit goed te doen vanuit huis is een vak apart. In deze training krijg je inzichten om meer op maat leiding te geven, je leert om te zorgen voor effectieve samenwerking op afstand en hoe je zelf met meer resultaat en rust leiding kan geven en gebruik te maken van allerlei online mogelijkheden.

Lees meer
Kleurrijke teamontwikkeling
Kleurrijke teamontwikkeling

Kleurrijke teamontwikkeling

Juist nu er op afstand wordt samengewerkt ben je op zoek naar manieren om je team te helpen effectiever te worden én goed samenwerken. Met gerichte begeleiding op de thema's die aandacht vragen, kan het team stappen zetten .

Lees meer
Bepaal je koers
Bepaal je koers

Bepaal je koers

Leer zelf regie nemen op je eigen werkplezier, doelen, loopbaan en jouw verdere persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand van deze online training ga je aan de slag om jezelf beter te leren kennen, te ontdekken wat je kan en wat je wilt. Je leert om te sleutelen aan je huidige baan om deze weer passend te maken en bepaalt je eigen koers; je wensen en doelen voor je loopbaan.

Lees meer

Trainingen en workshops

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?
Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wil jij meer gebruikmaken van je mogelijkheden en werken vanuit je sterke punten? Ontdekken wat jouw talenten zijn en hoe je ze voorrang geeft in je werk? Deze 2-daagse training geeft je inzicht in je persoonlijkheid, talenten, voorkeuren in werk en mogelijkheden. Je verruimt je blik, waardoor je meer mogelijkheden gaat zien, zowel binnen je huidige werk als in een nieuwe richting.

Lees meer
Communicatie Verbeteren in je Team
Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie en samenwerking binnen jouw team gaan hand in hand. Communicatie en goede resultaten ook. Maar wanneer collega’s langs elkaar heen werken en weinig communiceren, leidt dit tot onbegrip en frustratie. De kwaliteit van het werk loopt terug en (interne) klanten hebben er last van. In deze training leert jouw team om zo te communiceren en feedback te geven, dat je dat terugziet in betere prestaties en resultaten!

Lees meer
Effectief Samenwerken als Team
Effectief Samenwerken als Team

Effectief Samenwerken als Team

Deze training is bedoeld voor teams die sterker willen worden door beter samen te werken. Met inzicht in jullie talenten en voorkeuren en de onderlinge samenwerking kan het team effecten bereiken zoals: goede resultaten, het snel oplossen van problemen, blije klanten, meer werkplezier en ruimte voor persoonlijke groei. Het begint met goed samenwerken!

Lees meer
Sollicitatietraining
Sollicitatietraining

Sollicitatietraining

Je overweegt ander werk, maar ziet op tegen het solliciteren. Je hebt een verouderd cv en geen linkedinprofiel, omdat het jaren geleden is dat je bezig was jezelf te ‘verkopen.’ In deze Sollicitatietraining geen lastige rollenspellen, maar veel concrete tips en feedback op jouw cv. Je maakt je eigen portfolio. Praktische opdrachten zorgen dat je weet wat je het beste doet om zelf die leuke baan te vinden.

Lees meer
Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit
Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit

Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit

Wil jij je goed voorbereiden op mogelijke veranderingen in jouw organisatie? Kan je ook leren om nieuwsgierig te zijn naar de toekomst en bepalen wat jouw inbreng daarin is? Wil je ontdekken wat het voor jou soms lastig maakt om mee te veranderen en wat jou hierbij helpt? Deze training geeft je geen antwoord op hoe je toekomst er precies uit zal zien, maar wel inzichten en praktische handvatten die je helpen bij veranderingen. Je leert om zelf actief mee te bewegen met veranderingen en meer de regie te nemen!

Lees meer
Leider in flexibiliteit
Leider in flexibiliteit

Leider in flexibiliteit

Je wilt dat jouw medewerkers zich ontwikkelen en zelfstandig en met eigenaarschap hun werk uitvoeren. Ben jij in staat om hen daar op een goede manier bij te helpen? Hoe motiveer je mensen om hun talenten verder te ontwikkelen, om te groeien en goed te presteren? Dit zijn vragen die niet alleen bij het jaarlijkse functioneringsgesprek aan bod komen, maar juist door iedere dag hen te laten groeien.

Lees meer

Copyright © 2022 Bureau de Sleutel | Voorwaarden | Privacyverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM