Ga terug

Team: broedplaats voor talent

27 juni 2016

Bureau de Sleutel

Sporters die in teamverband sporten worden beter door in een team te spelen waarin spelers zitten die beter zijn, meer ervaring hebben en een mentaliteit hebben gericht op winnen en verbeteren. Door je op te trekken aan je teamleden, door uitgedaagd te worden om beter te worden en door ruimte voor ontwikkeling, wordt je sterker en beter. Dit geldt in elk team, alleen vinden we het bij een sportteam heel normaal, terwijl het bij ons eigen team op het werk, als vreemd of onbekend wordt gezien. We vinden het streven naar verbeteren en elkaar helpen te ontwikkelen, niet passend. Terwijl juist elke dag een beetje beter willen worden, elkaar stimuleren om het beste uit jezelf te halen en dit in te zetten voor het team, leidt tot talentontwikkeling en meer plezier in je werk.

Wat kan je als leider doen, zodat de teamleden hun talenten versterken en de potentie benutten?

Leren van elkaar

In elk team zitten mensen die veel ervaring hebben in het vakgebied, de organisatie, of de rol. Zij kunnen hun minder bedreven collega’s hierin coachen of begeleiden. Geef als leider een lastige klus aan een teamlid en koppel daar direct een ervaren collega aan. Door het toepassen in de praktijk met de steun en kennis van een mentor, kunnen de minder ervaren collega’s zich ontwikkelen. Niet iedereen is een goede mentor, het vraagt om bepaalde vaardigheden. Zo moet je de ander ondersteunen en vragen stellen en niet het werk uit handen nemen of vertellen hoe het moet. Dus niet jouw manier van doen opdringen, maar de ander helpen zijn eigen weg te vinden. Ook moeten mensen hun eigen stijl ontwikkelen en fouten kunnen maken om van te leren. De mentor is aanwezig als klankbord en sparringpartner. Een mentor hoeft niet perse ouder te zijn, het gaat om het overdragen van inzichten of werkwijzen, of bedrevenheid in een rol.

Om te kunnen ontwikkelen, moeten mensen zich open stellen voor de begeleiding door hun collega. Stelselmatig advies in de wind slaan, leidt ertoe dat de mentor afhaakt. Willen en kunnen luisteren naar je ervaren collega en je gedrag aanpassen kan een lastige opgave zijn.

Je kan als leider het klimaat om van elkaar te willen leren versterken. Door inzicht in elkaars talenten en de onderlinge verschillen, ontstaat binnen het team meer begrip voor elkaar en een klimaat gericht op van elkaar leren en beter worden.

Andere bril

Alle mensen binnen het team zijn verschillend. Ze bekijken de wereld allemaal door een andere bril. Hoewel dit tot misverstanden kan leiden of tot onbegrip, zit hierin juist een mogelijkheid de potentie van het team te benutten. Iedereen kan namelijk leren door de bril van de ander te kijken. Althans, begrip te hebben voor de manier waarop iemand anders naar een situatie kijkt. En wellicht kun je proberen om dingen ook eens op een andere manier te bezien en je gedrag aan te passen.

Zo kunnen introverte mensen, de meer extraverte collega’s leren dat af en toe zaken te onderzoeken, te analyseren en te reflecteren tot betere besluitvorming leidt. En kunnen de extraverte collega’s de introverte teamleden leren, dat een klein risico nemen of een experiment doen door gewoon te beginnen, niet tot grote problemen hoeft te leiden.

Door elkaars ‘bril’ te begrijpen en te snappen waarom iemand doet wat hij doet, zijn de teamleden in staat hiermee rekening te houden. “Hij zegt nooit wat, ik moet zijn mening er uittrekken” wordt dan “hij is goed in het reflecteren op wat er gezegd wordt en alles te overzien en heeft dan een heldere analyse. Als ik dat wil weten, vraag ik het gewoon.” Daarmee weet je ook dat deze collega je kan helpen bij de analyse van een lastige opgave, of een ingewikkelde situatie in jouw werk.

Het vermogen om je vaste voorkeuren af en toe los te laten en dingen vanuit een ander perspectief te kunnen zien vergroten je leervermogen. Als leider vergroot je de potentie van het team, door deze verschillen zichtbaar te maken en verassende combinaties van mensen en talenten te maken en niet alleen af te gaan op eerdere ervaringen.

Klussen verdelen

Elk team heeft allerlei projecten, klussen en taken die moeten worden uitgevoerd. Vaak is het de leider van het team die deze klussen verdeeld. Hierbij houd je rekening met degene die er goed in is, er tijd voor heeft of wellicht zijn hand heeft opgestoken. In de praktijk zien we dat leiders vaak dezelfde mensen de interessante klussen geven, omdat zij twijfelen of anderen dit wel aankunnen. Dat lijkt efficiënt maar remt het benutten van de potentie.

Je kan het lerend vermogen van je team vergroten. Goed inzicht in de verschillende talenten van de teamleden en de uitdaging die ze nodig hebben om te leren en te groeien kunnen leiden tot een andere verdeling van de klussen. Praat hier wel over in je teamoverleg, want mensen moeten er aan wennen en het vertrouwde loslaten.
Extra taken zijn een goede manier voor teamleden om hun talenten in te zetten en te ontwikkelen. Vooral wanneer hun eigen functie daar wat minder mogelijkheden voor biedt. Als leider geef je een voorzet wie welke activiteiten het beste kan oppakken om zo bepaalde talenten te ontwikkelen of te versterken. Daarna leg je deze verantwoordelijkheid bewust bij het team. Zo leren zij zelf hoe ze sterker en beter kunnen worden, wanneer mensen op hun sterke punten worden ingezet.

Het team is een broedplaats voor talent. Er zijn veel mogelijkheden om te leren en talenten te ontwikkelen en daarmee de potentie van het team te benutten. Iedereen heeft talenten, sterke punten. Als je daar op een goede manier gebruik van maakt, gaat de energie stromen en het scheelt je tijd. Zorg voor een teamklimaat waarin leren en ontwikkelen normaal is. En waarin willen presteren en elkaar helpen de norm is.
Want anders dan in een sportteam kan iedereen in de basis staan.

Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Trainingen en workshops

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?
Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wil jij meer gebruikmaken van je mogelijkheden en werken vanuit je sterke punten? En ontdekken wat jouw talenten zijn en hoe je ze voorrang geeft in je werk? Deze 2-daagse training geeft je inzicht in je persoonlijkheid, talenten, voorkeuren in werk en mogelijkheden. Je verruimt je blik, waardoor je meer mogelijkheden gaat zien, zowel binnen je huidige werk als in een nieuwe richting.

Lees meer
Communicatie Verbeteren in je Team
Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie en samenwerking binnen je team gaan hand in hand. Communicatie en goede resultaten ook. Maar wanneer collega’s langs elkaar heen werken en weinig communiceren, leidt dit tot onbegrip en frustratie. De kwaliteit van het werk loopt terug en (interne) klanten hebben er last van. In deze training leert je team om zo te communiceren en feedback te geven, dat je dat terugziet in betere prestaties en resultaten.

Lees meer
Effectief Samenwerken als Team
Effectief Samenwerken als Team

Effectief Samenwerken als Team

Deze training is bedoeld voor teams die sterk willen worden door beter samen te werken. Met inzicht in jullie talenten en voorkeuren en de onderlinge samenwerking kan het team de volgende effecten bereiken: goede resultaten, snel oplossen van problemen, blije klanten, meer werkplezier en ruimte voor persoonlijke groei. Het begint met goed samenwerken.

Lees meer
Sollicitatietraining
Sollicitatietraining

Sollicitatietraining

Je overweegt ander werk, maar ziet op tegen het solliciteren. Je hebt een verouderd cv en geen linkedinprofiel, omdat het jaren geleden is dat je bezig was jezelf te ‘verkopen.’ In deze Sollicitatietraining geen lastige rollenspellen, maar veel concrete tips en feedback op jouw cv. Je maakt je eigen portfolio. Praktische opdrachten zorgen dat je weet wat je het beste doet om zelf die leuke baan te vinden.

Lees meer
Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit
Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit

Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit

Wil jij je goed voorbereiden op mogelijke veranderingen in jouw organisatie? Kan je ook leren om nieuwsgierig te zijn naar de toekomst en bepalen wat jouw inbreng daarin is? Wil je ontdekken wat het voor jou soms lastig maakt om mee te veranderen en wat jou hierbij helpt? Deze training geeft je geen antwoord op hoe je toekomst er precies uit zal zien, maar wel inzichten en praktische handvatten die je helpen bij veranderingen. Je leert om zelf actief mee te bewegen met veranderingen en meer de regie te nemen.

Lees meer

Nieuwsbrief

Subscribe

* Verplichte velden

Copyright © 2020 Bureau de Sleutel | Voorwaarden | Privacyverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM