Ga terug

Team: broedplaats voor talent

27 juni 2016

Bureau de Sleutel

Sporters die in teamverband sporten worden beter door in een team te spelen waarin spelers zitten die beter zijn, meer ervaring hebben en een mentaliteit hebben gericht op winnen en verbeteren. Door je op te trekken aan je teamleden, door uitgedaagd te worden om beter te worden en door ruimte voor ontwikkeling, wordt je sterker en beter. Dit geldt in elk team, alleen vinden we het bij een sportteam heel normaal, terwijl het bij ons eigen team op het werk, als vreemd of onbekend wordt gezien. We vinden het streven naar verbeteren en elkaar helpen te ontwikkelen, niet passend. Terwijl juist elke dag een beetje beter willen worden, elkaar stimuleren om het beste uit jezelf te halen en dit in te zetten voor het team, leidt tot talentontwikkeling en meer plezier in je werk.

Wat kan je als leider doen, zodat de teamleden hun talenten versterken en de potentie benutten?

Leren van elkaar

In elk team zitten mensen die veel ervaring hebben in het vakgebied, de organisatie, of de rol. Zij kunnen hun minder bedreven collega’s hierin coachen of begeleiden. Geef als leider een lastige klus aan een teamlid en koppel daar direct een ervaren collega aan. Door het toepassen in de praktijk met de steun en kennis van een mentor, kunnen de minder ervaren collega’s zich ontwikkelen. Niet iedereen is een goede mentor, het vraagt om bepaalde vaardigheden. Zo moet je de ander ondersteunen en vragen stellen en niet het werk uit handen nemen of vertellen hoe het moet. Dus niet jouw manier van doen opdringen, maar de ander helpen zijn eigen weg te vinden. Ook moeten mensen hun eigen stijl ontwikkelen en fouten kunnen maken om van te leren. De mentor is aanwezig als klankbord en sparringpartner. Een mentor hoeft niet perse ouder te zijn, het gaat om het overdragen van inzichten of werkwijzen, of bedrevenheid in een rol.

Om te kunnen ontwikkelen, moeten mensen zich open stellen voor de begeleiding door hun collega. Stelselmatig advies in de wind slaan, leidt ertoe dat de mentor afhaakt. Willen en kunnen luisteren naar je ervaren collega en je gedrag aanpassen kan een lastige opgave zijn.

Je kan als leider het klimaat om van elkaar te willen leren versterken. Door inzicht in elkaars talenten en de onderlinge verschillen, ontstaat binnen het team meer begrip voor elkaar en een klimaat gericht op van elkaar leren en beter worden.

Andere bril

Alle mensen binnen het team zijn verschillend. Ze bekijken de wereld allemaal door een andere bril. Hoewel dit tot misverstanden kan leiden of tot onbegrip, zit hierin juist een mogelijkheid de potentie van het team te benutten. Iedereen kan namelijk leren door de bril van de ander te kijken. Althans, begrip te hebben voor de manier waarop iemand anders naar een situatie kijkt. En wellicht kun je proberen om dingen ook eens op een andere manier te bezien en je gedrag aan te passen.

Zo kunnen introverte mensen, de meer extraverte collega’s leren dat af en toe zaken te onderzoeken, te analyseren en te reflecteren tot betere besluitvorming leidt. En kunnen de extraverte collega’s de introverte teamleden leren, dat een klein risico nemen of een experiment doen door gewoon te beginnen, niet tot grote problemen hoeft te leiden.

Door elkaars ‘bril’ te begrijpen en te snappen waarom iemand doet wat hij doet, zijn de teamleden in staat hiermee rekening te houden. “Hij zegt nooit wat, ik moet zijn mening er uittrekken” wordt dan “hij is goed in het reflecteren op wat er gezegd wordt en alles te overzien en heeft dan een heldere analyse. Als ik dat wil weten, vraag ik het gewoon.” Daarmee weet je ook dat deze collega je kan helpen bij de analyse van een lastige opgave, of een ingewikkelde situatie in jouw werk.

Het vermogen om je vaste voorkeuren af en toe los te laten en dingen vanuit een ander perspectief te kunnen zien vergroten je leervermogen. Als leider vergroot je de potentie van het team, door deze verschillen zichtbaar te maken en verassende combinaties van mensen en talenten te maken en niet alleen af te gaan op eerdere ervaringen.

Klussen verdelen

Elk team heeft allerlei projecten, klussen en taken die moeten worden uitgevoerd. Vaak is het de leider van het team die deze klussen verdeeld. Hierbij houd je rekening met degene die er goed in is, er tijd voor heeft of wellicht zijn hand heeft opgestoken. In de praktijk zien we dat leiders vaak dezelfde mensen de interessante klussen geven, omdat zij twijfelen of anderen dit wel aankunnen. Dat lijkt efficiënt maar remt het benutten van de potentie.

Je kan het lerend vermogen van je team vergroten. Goed inzicht in de verschillende talenten van de teamleden en de uitdaging die ze nodig hebben om te leren en te groeien kunnen leiden tot een andere verdeling van de klussen. Praat hier wel over in je teamoverleg, want mensen moeten er aan wennen en het vertrouwde loslaten.
Extra taken zijn een goede manier voor teamleden om hun talenten in te zetten en te ontwikkelen. Vooral wanneer hun eigen functie daar wat minder mogelijkheden voor biedt. Als leider geef je een voorzet wie welke activiteiten het beste kan oppakken om zo bepaalde talenten te ontwikkelen of te versterken. Daarna leg je deze verantwoordelijkheid bewust bij het team. Zo leren zij zelf hoe ze sterker en beter kunnen worden, wanneer mensen op hun sterke punten worden ingezet.

Het team is een broedplaats voor talent. Er zijn veel mogelijkheden om te leren en talenten te ontwikkelen en daarmee de potentie van het team te benutten. Iedereen heeft talenten, sterke punten. Als je daar op een goede manier gebruik van maakt, gaat de energie stromen en het scheelt je tijd. Zorg voor een teamklimaat waarin leren en ontwikkelen normaal is. En waarin willen presteren en elkaar helpen de norm is.
Want anders dan in een sportteam kan iedereen in de basis staan.

Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Online trainingen

Samenwerken op afstand
Samenwerken op afstand

Samenwerken op afstand

Op afstand werken is tegenwoordig de norm en dat gaat nog een tijd zo duren. Inmiddels ben je wel meer gewend aan het op afstand van je collega's en je team werken, toch zijn er nog dingen die je effectiever en prettiger kunnen. Hoe houd je de verbinding met collega's, hoe stem je taken af, hoe verdeel je werk en privé en hoe kan je jouw mening laten horen in online meetings? Deze en andere vragen leer je beantwoorden in de online training "Op afstand samenwerken".

Lees meer
Online trainingen
Online trainingen

Online trainingen

Ook als je veel thuis werkt, kan je ruimte maken om je te ontwikkelen. Hiervoor hebben wij een aantal praktische online trainingen gemaakt, die je in je eigen tempo kan volgen.

Lees meer
Benut de kwaliteiten van het team
Benut de kwaliteiten van het team

Benut de kwaliteiten van het team

Een team bestaat uit een verzameling kwaliteiten die door de teamleden worden inbracht. Een sterk team weet wat de kwaliteiten van ieder teamlid zijn en is in staat deze optimaal te benutten. Door inzicht in de teamleden en hun sterke punten, kan je als team sterker worden en effectiever samenwerken en de taken verdelen. Ook als je alleen online met elkaar samenwerkt.

Lees meer
Online teamontwikkeling
Online teamontwikkeling

Online teamontwikkeling

Elk team is uniek, door de samenwerking tussen de verschillende mensen. Maar als je op afstand werkt vallen de kwaliteiten en de kracht van het team wat uit elkaar. Je kan ook online je team versterken en doorontwikkelen.

Lees meer
Leiding geven op afstand
Leiding geven op afstand

Leiding geven op afstand

Als manager ben je nu al gewend aan het leiding geven op afstand en het contact houden met je mensen. Maar verschillende teamleden hebben andere vormen van sturing, contact of begeleiding nodig. Dit goed te doen vanuit huis is een vak apart. In deze training krijg je inzichten om meer op maat leiding te geven, je leert om te zorgen voor effectieve samenwerking op afstand en hoe je zelf met meer resultaat en rust leiding kan geven en gebruik te maken van allerlei online mogelijkheden.

Lees meer
Kleurrijke teamontwikkeling
Kleurrijke teamontwikkeling

Kleurrijke teamontwikkeling

Juist nu er op afstand wordt samengewerkt ben je op zoek naar manieren om je team te helpen effectiever te worden én goed samenwerken. Met gerichte begeleiding op de thema's die aandacht vragen, kan het team stappen zetten .

Lees meer
Bepaal je koers
Bepaal je koers

Bepaal je koers

Leer zelf regie nemen op je eigen werkplezier, doelen, loopbaan en jouw verdere persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand van deze online training ga je aan de slag om jezelf beter te leren kennen, te ontdekken wat je kan en wat je wilt. Je leert om te sleutelen aan je huidige baan om deze weer passend te maken en bepaalt je eigen koers; je wensen en doelen voor je loopbaan.

Lees meer

Trainingen en workshops

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?
Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wil jij meer gebruikmaken van je mogelijkheden en werken vanuit je sterke punten? Ontdekken wat jouw talenten zijn en hoe je ze voorrang geeft in je werk? Deze 2-daagse training geeft je inzicht in je persoonlijkheid, talenten, voorkeuren in werk en mogelijkheden. Je verruimt je blik, waardoor je meer mogelijkheden gaat zien, zowel binnen je huidige werk als in een nieuwe richting.

Lees meer
Communicatie Verbeteren in je Team
Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie en samenwerking binnen jouw team gaan hand in hand. Communicatie en goede resultaten ook. Maar wanneer collega’s langs elkaar heen werken en weinig communiceren, leidt dit tot onbegrip en frustratie. De kwaliteit van het werk loopt terug en (interne) klanten hebben er last van. In deze training leert jouw team om zo te communiceren en feedback te geven, dat je dat terugziet in betere prestaties en resultaten!

Lees meer
Effectief Samenwerken als Team
Effectief Samenwerken als Team

Effectief Samenwerken als Team

Deze training is bedoeld voor teams die sterker willen worden door beter samen te werken. Met inzicht in jullie talenten en voorkeuren en de onderlinge samenwerking kan het team effecten bereiken zoals: goede resultaten, het snel oplossen van problemen, blije klanten, meer werkplezier en ruimte voor persoonlijke groei. Het begint met goed samenwerken!

Lees meer
Sollicitatietraining
Sollicitatietraining

Sollicitatietraining

Je overweegt ander werk, maar ziet op tegen het solliciteren. Je hebt een verouderd cv en geen linkedinprofiel, omdat het jaren geleden is dat je bezig was jezelf te ‘verkopen.’ In deze Sollicitatietraining geen lastige rollenspellen, maar veel concrete tips en feedback op jouw cv. Je maakt je eigen portfolio. Praktische opdrachten zorgen dat je weet wat je het beste doet om zelf die leuke baan te vinden.

Lees meer
Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit
Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit

Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit

Wil jij je goed voorbereiden op mogelijke veranderingen in jouw organisatie? Kan je ook leren om nieuwsgierig te zijn naar de toekomst en bepalen wat jouw inbreng daarin is? Wil je ontdekken wat het voor jou soms lastig maakt om mee te veranderen en wat jou hierbij helpt? Deze training geeft je geen antwoord op hoe je toekomst er precies uit zal zien, maar wel inzichten en praktische handvatten die je helpen bij veranderingen. Je leert om zelf actief mee te bewegen met veranderingen en meer de regie te nemen!

Lees meer
Leider in flexibiliteit
Leider in flexibiliteit

Leider in flexibiliteit

Je wilt dat jouw medewerkers zich ontwikkelen en zelfstandig en met eigenaarschap hun werk uitvoeren. Ben jij in staat om hen daar op een goede manier bij te helpen? Hoe motiveer je mensen om hun talenten verder te ontwikkelen, om te groeien en goed te presteren? Dit zijn vragen die niet alleen bij het jaarlijkse functioneringsgesprek aan bod komen, maar juist door iedere dag hen te laten groeien.

Lees meer

Copyright © 2021 Bureau de Sleutel | Voorwaarden | Privacyverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM