Ga terug

Teambuilding: leren ruzie maken

17 mei 2016

Bureau de Sleutel

Een team waarvan de teamleden hebben geleerd ‘ruzie te maken’, kan uitgroeien tot een sterk team. Voorwaarde is wel dat er wordt gediscussieerd met een gemeenschappelijk doel en resultaat voor ogen en dat teamleden van mening kunnen verschillen, zonder zich dat persoonlijk aan te trekken.

In het artikel ‘What Strong Teams Have in Common’ van Tom Rath en Barry Conchie (bij Gallup)noemen zij het één van de signalen van een sterk team, dat er conflicten kunnen zijn als het team een gemeenschappelijk resultaat voor ogen heeft. Ook Patrick Lencioni geeft aan hoe belangrijk het is voor teams om open conflicten aan te gaan en zo gezamenlijk kwalitatief goede beslissingen te nemen. In zijn boek ‘De vijf frustraties van teamwork’ benoemt hij 5 schakels die een team sterk maken. De tweede schakel is het kunnen aangaan van conflicten.

Waarom is ruzie maken nuttig?

We kennen allemaal situaties waar, na een discussie, het team een beslissing heeft genomen. Wanneer daarna iedereen naar zijn eigen werkplek gaat, zijn de eerste tekenen dat deze beslissing niet door iedereen wordt gedragen al zichtbaar. Een aantal teamleden zoekt elkaar na de vergadering op om hun onvrede over de discussie en de beslissing te bespreken. Anderen negeren de beslissing gewoon. Het lijkt alsof er geen echte afspraken zijn gemaakt en er is vooral frustratie.

Dit team moet leren ruzie te maken om tot betere besluitvorming te komen. Ruzie maken in de zin van je mening geven, strijden voor je standpunten, elkaar uitdagen om alle informatie op tafel te krijgen en het onderwerp van alle kanten bekijken. Zo komen er nieuwe, alternatieve mogelijkheden en oplossingen tot stand. Niet alleen leidt dit tot een kwalitatief betere beslissing. Doordat iedereen zijn zegje heeft kunnen doen en gehoord is, kan je zelf vrede hebben met het besluit, ook al had je liever een andere gezien. Je bent in staat je neer te leggen bij de meerderheid doordat zij de moeite hebben genomen naar je te luisteren en je inbreng op waarde te schatten.

Ruzie maken of ‘je uitspreken’ leidt tot kwalitatief betere beslissingen en die beslissingen worden ook nog eens door iedereen gedragen.

Waarom is je uitspreken zo lastig?

Niemand maakt graag ruzie. We houden de sfeer graag neutraal en gezellig. Door te denken dat je ruzie krijgt of de sfeer verpest door je stevig uit te spreken, bedenk je je wel twee keer voor je dat doet. JIj wilt niet alweer degene zijn die…. Dit is echter de snelste weg naar onenigheid binnen het team. Onderhuids broeit er van alles, maar dat wordt niet uitgesproken. Wanneer je als team leert om je uit te spreken én echt naar elkaar te luisteren, draagt dit enorm bij aan de onderlinge verstandhouding.

Een eerste stap kan zijn om te achterhalen wáárom teamleden het moeilijk vinden zich te uiten.

Heb je het idee dat dit juist conflicten veroorzaakt? Heb je meer tijd nodig om goed na te kunnen denken over het onderwerp, voordat je een mening kan geven?
Vindt je het onderwerp niet zo belangrijk en daarmee ook jouw mening hierover minder relevant? Zijn een aantal teamleden zó dominant aanwezig dat je niet de ruimte voelt om je te uiten? Heb je het idee dat anderen slimmer zijn dan jij en hou je daarom je mond? Wordt er niet echt geluisterd naar wat jij zegt en doe je het daarom niet meer?

Wat de reden ook is, elk teamlid zal vanuit zijn persoonlijkheid moeten leren zich krachtig én effectief te uiten. Effectief betekent in dit geval dat je verantwoordelijk bent om gehoord te worden. Dus niet te bedachtzaam en alles direct weer in twijfel trekken wat je zegt. Maar ook niet al het andere overschreeuwen en niet ingaan om wat anderen inbrengen. Bij effectief uiten hoort ook aandachtig en open luisteren.

Door te erkennen dat ‘ruzie maken’ en anders gezegd ‘je uitspreken’ een nuttig middel is om goede beslissingen te nemen, op langere termijn het team te versterken en het gemeenschappelijke doel te bereiken, zijn teamleden bereid te leren zich beter te uiten.

Hoe kan je als team leren uitspreken?

Extraverte teamleden zullen eerder hun mening geven en daaraan willen vasthouden dan introverte teamleden. Beiden kunnen leren om zich op een goede manier uit te spreken en open te staan voor de meningen van anderen.

Introverte teamleden kunnen leren om voorafgaand aan de vergadering zich goed voor te bereiden op hun standpunt zodat ze deze goed onder woorden kunnen brengen. Ook kunnen ze leren dat het uitspreken van meningen, de sfeer en harmonie juist kan bevorderen doordat iedereen wordt gehoord en bijdraagt aan het team. Je mening krachtig overbrengen en iemand anders mening ter discussie stellen wordt daarmee een manier om onderwerpen goed te onderzoeken.

Extraverte teamleden kunnen leren dat kritiek op je standpunt niet persoonlijk is, waardoor ze minder snel in een soort kramp schieten en koppig worden en niet meer kunnen luisteren. Als zij accepteren dat een goede discussie niet gaat over winnen, maar over samen de beste beslissing nemen, kunnen zij goed helpen bij het formuleren van de gemaakte afspraken.

Als leider van het team kan je met het team spelregels afspreken, de teamleden vooraf wijzen op het belang van ieders deelname en na afloop vragen of er noodzaak is om bepaalde dingen nog uit te spreken naar elkaar toe.

Mensen aanspreken als zij zich niet op de juiste manier uiten of helemaal niet uiten is een belangrijke rol die niet alleen bij de leider van het team ligt. Ieder teamlid moet andere teamleden durven aan te spreken op hun bijdrage.

De ‘angst voor ruzie’ kan een teamdiscussies juist verlammen en minder sterk maken. Je niet uiten betekent in ieder geval dat je je potentie niet inzet om samen de beste beslissing te nemen.

Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Online trainingen

Samenwerken op afstand
Samenwerken op afstand

Samenwerken op afstand

Op afstand werken is tegenwoordig de norm en dat gaat nog een tijd zo duren. Inmiddels ben je wel meer gewend aan het op afstand van je collega's en je team werken, toch zijn er nog dingen die je effectiever en prettiger kunnen. Hoe houd je de verbinding met collega's, hoe stem je taken af, hoe verdeel je werk en privé en hoe kan je jouw mening laten horen in online meetings? Deze en andere vragen leer je beantwoorden in de online training "Op afstand samenwerken".

Lees meer
Online trainingen
Online trainingen

Online trainingen

Ook als je veel thuis werkt, kan je ruimte maken om je te ontwikkelen. Hiervoor hebben wij een aantal praktische online trainingen gemaakt, die je in je eigen tempo kan volgen.

Lees meer
Benut de kwaliteiten van het team
Benut de kwaliteiten van het team

Benut de kwaliteiten van het team

Een team bestaat uit een verzameling kwaliteiten die door de teamleden worden inbracht. Een sterk team weet wat de kwaliteiten van ieder teamlid zijn en is in staat deze optimaal te benutten. Door inzicht in de teamleden en hun sterke punten, kan je als team sterker worden en effectiever samenwerken en de taken verdelen. Ook als je alleen online met elkaar samenwerkt.

Lees meer
Online teamontwikkeling
Online teamontwikkeling

Online teamontwikkeling

Elk team is uniek, door de samenwerking tussen de verschillende mensen. Maar als je op afstand werkt vallen de kwaliteiten en de kracht van het team wat uit elkaar. Je kan ook online je team versterken en doorontwikkelen.

Lees meer
Leiding geven op afstand
Leiding geven op afstand

Leiding geven op afstand

Als manager ben je nu al gewend aan het leiding geven op afstand en het contact houden met je mensen. Maar verschillende teamleden hebben andere vormen van sturing, contact of begeleiding nodig. Dit goed te doen vanuit huis is een vak apart. In deze training krijg je inzichten om meer op maat leiding te geven, je leert om te zorgen voor effectieve samenwerking op afstand en hoe je zelf met meer resultaat en rust leiding kan geven en gebruik te maken van allerlei online mogelijkheden.

Lees meer
Kleurrijke teamontwikkeling
Kleurrijke teamontwikkeling

Kleurrijke teamontwikkeling

Juist nu er op afstand wordt samengewerkt ben je op zoek naar manieren om je team te helpen effectiever te worden én goed samenwerken. Met gerichte begeleiding op de thema's die aandacht vragen, kan het team stappen zetten .

Lees meer
Bepaal je koers
Bepaal je koers

Bepaal je koers

Leer zelf regie nemen op je eigen werkplezier, doelen, loopbaan en jouw verdere persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand van deze online training ga je aan de slag om jezelf beter te leren kennen, te ontdekken wat je kan en wat je wilt. Je leert om te sleutelen aan je huidige baan om deze weer passend te maken en bepaalt je eigen koers; je wensen en doelen voor je loopbaan.

Lees meer

Trainingen en workshops

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?
Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wil jij meer gebruikmaken van je mogelijkheden en werken vanuit je sterke punten? Ontdekken wat jouw talenten zijn en hoe je ze voorrang geeft in je werk? Deze 2-daagse training geeft je inzicht in je persoonlijkheid, talenten, voorkeuren in werk en mogelijkheden. Je verruimt je blik, waardoor je meer mogelijkheden gaat zien, zowel binnen je huidige werk als in een nieuwe richting.

Lees meer
Communicatie Verbeteren in je Team
Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie en samenwerking binnen jouw team gaan hand in hand. Communicatie en goede resultaten ook. Maar wanneer collega’s langs elkaar heen werken en weinig communiceren, leidt dit tot onbegrip en frustratie. De kwaliteit van het werk loopt terug en (interne) klanten hebben er last van. In deze training leert jouw team om zo te communiceren en feedback te geven, dat je dat terugziet in betere prestaties en resultaten!

Lees meer
Effectief Samenwerken als Team
Effectief Samenwerken als Team

Effectief Samenwerken als Team

Deze training is bedoeld voor teams die sterker willen worden door beter samen te werken. Met inzicht in jullie talenten en voorkeuren en de onderlinge samenwerking kan het team effecten bereiken zoals: goede resultaten, het snel oplossen van problemen, blije klanten, meer werkplezier en ruimte voor persoonlijke groei. Het begint met goed samenwerken!

Lees meer
Sollicitatietraining
Sollicitatietraining

Sollicitatietraining

Je overweegt ander werk, maar ziet op tegen het solliciteren. Je hebt een verouderd cv en geen linkedinprofiel, omdat het jaren geleden is dat je bezig was jezelf te ‘verkopen.’ In deze Sollicitatietraining geen lastige rollenspellen, maar veel concrete tips en feedback op jouw cv. Je maakt je eigen portfolio. Praktische opdrachten zorgen dat je weet wat je het beste doet om zelf die leuke baan te vinden.

Lees meer
Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit
Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit

Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit

Wil jij je goed voorbereiden op mogelijke veranderingen in jouw organisatie? Kan je ook leren om nieuwsgierig te zijn naar de toekomst en bepalen wat jouw inbreng daarin is? Wil je ontdekken wat het voor jou soms lastig maakt om mee te veranderen en wat jou hierbij helpt? Deze training geeft je geen antwoord op hoe je toekomst er precies uit zal zien, maar wel inzichten en praktische handvatten die je helpen bij veranderingen. Je leert om zelf actief mee te bewegen met veranderingen en meer de regie te nemen!

Lees meer
Leider in flexibiliteit
Leider in flexibiliteit

Leider in flexibiliteit

Je wilt dat jouw medewerkers zich ontwikkelen en zelfstandig en met eigenaarschap hun werk uitvoeren. Ben jij in staat om hen daar op een goede manier bij te helpen? Hoe motiveer je mensen om hun talenten verder te ontwikkelen, om te groeien en goed te presteren? Dit zijn vragen die niet alleen bij het jaarlijkse functioneringsgesprek aan bod komen, maar juist door iedere dag hen te laten groeien.

Lees meer

Copyright © 2021 Bureau de Sleutel | Voorwaarden | Privacyverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM