de-sleutel-blog-vervolg

Blog: Teamontwikkeling

Ga terug

200% verantwoordelijkheid nemen

In het artikel ‘How to make feedback feel normal’ van Joseph Grenny in HBR beschrijft Joseph een organisatie waarin een groep van 50 criminelen, drugs verslaafden en daklozen met elkaar een verhuisbedrijf starten. Joseph haalt o.a. het principe van 200% verantwoordelijk zijn aan. De mensen in dit bedrijf zijn niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun werk, maar ook voor dat van alle andere mensen in de organisatie. Het blijkt dat de organisatie die deze bijzondere groep mensen met elkaar vormen uitermate succesvol is.

Sterke teams zijn verantwoordelijke teams

Volgens Lencioni zijn er bij het bouwen van een sterk team 5 schakels van belang die samen het sterke team smeden. De vijf schakels zijn: vertrouwen – uitspreken – betrokkenheid – verantwoordelijkheid – resultaat. 200% verantwoordelijkheid nemen gaat over de schakels betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Vertrouwen is de basis, het maakt dat alle teamleden zich veilig voelen om hun volledige potentieel te kunnen benutten voor het team. Ze durven zich kwetsbaar op te stellen, geven fouten toe en zijn bereid van elkaar te leren. Als er vertrouwen is durven teamleden zich ook uit te spreken. Ze durven hun mening te geven en zien het nut van een inhoudelijk ‘conflict’. Niet om ruzie te maken en je gelijk door te drukken. Wel om alle meningen en argumenten op tafel te krijgen, waardoor het beste besluit genomen kan worden.

Voordat dit team ook betere resultaten kan boeken is het noodzakelijk dat alle teamleden zich betrokken voelen bij elkaar en het team en de verantwoordelijkheid nemen voor gedrag, acties en kwaliteit die tot het gewenste resultaat zullen leiden.

In een sterk team voelen de teamleden zich betrokken bij het team en alle teamleden. Niet vanwege de fijne sfeer, maar betrokkenheid bij de doelen en de werkwijze van het hele team. Dat is even belangrijk als het eigen werk goed doen.
Met deze betrokkenheid voelen ze zich verantwoordelijk voor hun bijdrage aan het team. Ze willen het team niet laten zitten en willen helpen het team doel te bereiken. Deze verantwoordelijkheid gaat echter verder. Pas als iedereen zich houdt aan gemaakte afspraken en werkwijze kan het team bereiken wat het wil bereiken. Dit vraagt van elk teamlid dat hij of zij flexibel is om de doelen zo goed mogelijk te halen en ook collega’s aanspreekt op gedrag en kwaliteit van werk.

Niet alleen als je er last van hebt, maar altijd. Omdat je het nakomen van afspraken belangrijk vindt. Sterker nog, dat je het nakomen van afspraken van wezenlijk belang voor het voortbestaan van het team vindt.

Hieruit blijkt ook al dat in een sterk team niet alleen de leidinggevende degene is die mensen aanspreekt. Iedereen doet dat. En wat ons betreft vindt dit aanspreken niet alleen plaats als iemand iets fout doet. Juist ook de goede dingen zien en anderen daarmee complimenteren leidt tot een sterk team. Aanspreken werkt het best op het moment dat iets goed of fout gegaan is. Directe feedback is sterker dan eens per jaar terug te komen op dingen die lang geleden zijn gebeurd en waaraan de herinnering vervaagd is.

Op welke manier kan je de betrokkenheid bij het team te stimuleren en ervoor te zorgen dat iedereen zich 200% verantwoordelijk voelt?

  1. maak feedback geven een vast onderdeel van het samenwerken
  2. leer medewerkers feedback te geven én te ontvangen
  3. stimuleer het geven van positieve feedback i.p.v. alleen negatieve feedback
  4. zorg dat feedback direct wordt gegeven zodra een situatie erom vraagt
  5. geef als leidinggevende het goede voorbeeld. zowel bij het geven als het ontvangen van feedback
  6. besteed in het teamoverleg regelmatig aandacht aan leermomenten van elk teamlid
  7. gebruik onze Vraag & Vertel kaartjes om op een andere manier met elkaar in het team in gesprek te gaan

In een sterk team nemen teamleden 200% verantwoordelijkheid en geven ze elkaar feedback. Zowel positief als negatief. Start vandaag nog met positieve feedback te geven en kijk wat er gebeurt.

 

 

Contact opnemen

Direct contact

Vul uw contactgegevens in
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Bureau de Sleutel | Voorwaarden | Cookieverklaring | Privacyverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM