de-sleutel-blog-vervolg

Blog: Teamontwikkeling

Ga terug

Gaat jouw team ook als de brandweer?

Energiek team, doelen niet gehaald

Het team van Mo haalt jaar op jaar niet de doelen. Intussen blijven structurele problemen liggen en blijven inefficiënte processen in stand. Laat staan dat het team reflecteert en vooruitkijkt. Terwijl het toch zo’n energiek team is. 

Gaat jouw team ook als de brandweer?

Mo snapt het niet, want er is veel energie in het team en iedereen lost voorkomende problemen direct op. De teamleden stimuleren elkaar tot snelle acties en zijn gericht op resultaat. Zodra er iets gebeurt, springen ze in de actie-stand en gaan er als de brandweer op af om het brandje te blussen. Als ze bij de brand komen, doen ze wat ze moeten doen en daar kunnen ze ook op vertrouwen bij elkaar. Het loopt als een goed geoliede machine met een hoog probleemoplossend vermogen. 

Maar misschien dat die vlammende actie niet altijd effectief is, bijvoorbeeld omdat ze ook uitrukken bij loos alarm. En de processen zijn niet altijd efficiënt, want processen optimaliseren, dat is saai en verloopt altijd traag. Te traag voor Mo’s team.

De kracht van het team

De kracht van het team ligt in het vermogen goed om te gaan met situaties die om actie vragen. De teamleden lijken geen leiding nodig te hebben, en dat vinden ze zelf eigenlijk ook. Er zitten veel extraverte teamleden in die gericht zijn op doelen en resultaten. Ze praten bij voorkeur over acties en niet te lang over gevoelens. 

Kortom, een daadkrachtig team dat elkaar uitdaagt om scherp en snel te reageren op discussies. Maar waarom zijn ze dan toch niet zo effectief en efficiënt? Hoe kan Mo zijn team helpen om de daadkracht vast te houden én resultaat te halen? Met deze vraag benadert hij ons. 

Extravert en introvert vullen elkaar aan

We bespreken Mo’s team en het verschil tussen extraverte en introverte personen. We benoemen de kwaliteiten en de valkuilen van beide typen en hoe ze elkaar aanvullen. 

Als je te veel uitgaat van extraverte kwaliteiten, loop je het risico veel energie te besteden aan de verkeerde dingen. Wanneer je vooraf introverte kwaliteiten als analyse en planning meeneemt, kun je volledig focussen op de juiste acties. Voor extraverte teamleden voelt dat in het begin ongemakkelijk, ze worden ongeduldig en willen door. Maar dat vergeten ze snel zodra ze inzien dat ze daarmee het doel uiteindelijk sneller realiseren. 

Omgekeerd kan te veel nadruk op analyse en planning leiden tot uitstel van wat moet gebeuren. Als teammanager is het jouw uitdaging om de juiste mix van kwaliteiten aan te boren die nodig is om in een bepaalde situatie effectief te zijn. Zo kan bijvoorbeeld een extravert brandweerteam snel uitrukken en aan de slag omdat hun materiaal goed is onderhouden, er duidelijke procedures en afspraken zijn en iedereen weet wat die moet doen. Een introvert zorgteam heeft wellicht oog voor de mens en neemt de tijd om iemand goed te helpen, maar het moet ook een planning halen, lastige keuzes maken en mensen daadwerkelijk helpen. Elk team heeft beide kwaliteiten nodig die op verschillende manieren bijdragen aan het resultaat.

Gebruik de introverte energie 

Zo’n extravert, resultaatgericht team kan bovendien een lastige werkomgeving zijn voor introverte teamleden zoals Manou en Kevin. Want die hebben juist behoefte aan weloverwogen beslissingen waarin zij ervaringen en feiten kunnen wegen. Ze willen graag kwaliteit leveren, nemen over het algemeen minder risico’s en stellen ingrijpen even uit. Sterker nog, ook Mo en het team hebben hier behoefte aan, ook al zien ze dat zelf niet.

Vaak worden de introverte teamleden minder gehoord in extraverte teams. Ze hebben meer tijd nodig om hun mening te vormen en te uiten, en houden er niet van zich te laten gelden. Als de extraverte teamleden daar geen oog voor hebben, en dat is al snel in een verhitte discussie, mist het team belangrijke inzichten.

Een rol in de besluitvorming

Mo wil meer gebruik maken van alle kwaliteiten in zijn team. We sluiten aan bij een teamvergadering over een kwestie die het team al een tijdje bezighoudt. Mo stelt aan het team voor om Manou en Kevin een rol te geven in het besluitvormingsproces van het team. Niet door ze aan te moedigen om ook hun mond open te doen, maar door hen te vragen de kern samen te vatten en het genomen besluit te reviewen. Hij geeft ze daarvoor ook de tijd. 

‘Maar er is brand, we moeten blussen! Er is geen tijd om stil te staan!’ roepen de extraverte teamleden. Mo is het diep vanbinnen met hen eens, hij wil ook verder. De twijfel is aan zijn gezicht af te lezen. 

Als hij stil blijft, stellen we het team de vraag: ‘Wat denk je dat er gebeurt als je meer tijd neemt om het besluit van alle kanten te bekijken?’
‘Dat we tijd verliezen’ roept Chantal. 

‘We weten al wat nodig is, extra tijd is niet nodig,’ roept Faisal.

Mo neemt het weer over en leidt zijn team door de discussie: ‘De situatie is misschien niet zo urgent als jullie denken. Ik wil het er nu over hebben hoe we kunnen voorkomen dat er telkens brandjes uitbreken. En ik denk dat Manou en Kevin ons daarbij kunnen helpen.’ 

De kracht van de introverten

Manou en Kevin zijn als introverten goed in plannen maken en vooraf nadenken over de koers, de risico’s en de maatregelen die het team kan nemen wanneer een bepaalde situatie zich voordoet. Daardoor kan het team effectiever ingrijpen en beter omgaan met hun tijd.

De extraverte teamleden leren, na enig tegensputteren, meer gebruik te maken van de analytische en beschouwende talenten van hun introverte teamleden. Manou en Kevin leren na verloop van tijd om zich eerder te uiten en op een heldere manier hun standpunten over te brengen aan het team.

De introverte kant van een extravert team

Misschien zitten in jouw team helemaal geen introverte teamleden en zijn alle teamleden extravert en resultaatgericht. Maar ieder mens heeft ook analytische en beschouwende kwaliteiten in zich. Die zullen extraverte teamleden wat minder prominent inzetten, maar ze zijn wel aanwezig. Elk team kan patronen ontwikkelen om in bepaalde situaties juist die introverte kwaliteiten aan te spreken. Bij belangrijke beslissingen kun je er nog een nachtje over slapen, een paar teamleden kunnen juist de nadelen van een beslissing onderzoeken en die presenteren om te beoordelen of met alle risico’s rekening is gehouden. Of bij beslissingen kun je nadrukkelijk mee te wegen wat dit voor medewerkers betekent voor hun welbevinden en hoe daarmee rekening te houden, in plaats van vooral een eigen doel na te jagen.

Afscheid 

Wanneer Manou en Kevin uiteindelijk toch vertrekken omdat ze elders in de organisatie een plek vinden, neemt het team op deze manier hun rol over. Het gaat nog steeds als de brandweer, maar is daarnaast veelzijdiger, sterker en effectiever geworden.

Gaat jouw team ook als de brandweer? Neem contact met ons op voor meer balans in je team.

Neem contact op

Direct contact

Vul uw contactgegevens in
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Bureau de Sleutel | Voorwaarden | Cookieverklaring | Privacyverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM