de-sleutel-blog-vervolg

Blog: Teamontwikkeling

Ga terug

Het belang van resultaten binnen een sterk team

Sterke teams hebben verschillende gezichten, er is niet 1 recept dat je kan gebruiken dat leidt tot hét sterke team. De ingrediënten die leiden tot een sterk team zijn echter wel bekend en als team kan je leren ze in te zetten om je eigen sterke team te smeden. 

De ingrediënten zijn door Patrick Lencioni genoemd in zijn boek ‘de vijf frustraties van teamwork’.

In deze blog gaan we in op de vijfde schakel Resultaten.

Een sterk onderling vertrouwen waarbij de teamleden zich durven uit te spreken en zich sterk betrokken voelen en verantwoordelijkheid nemen voor het team, leidt tot goede prestaties en resultaten. Dat laatste vloeit echter niet als vanzelf voort uit de eerste vier schakels. Een sterk team heeft ook gemeenschappelijke doelen. Het individuele resultaat is wel belangrijk, het is echter niet belangrijker dan het gemeenschappelijke resultaat. 

Dat vraagt van teamleden om een stapje meer te doen, als het team haar doelen niet dreigt te halen, ook al heb je als individu je beloofde prestaties geleverd. 

Het gemeenschappelijke doel van een sterk team is niet de optelsom van alle individuele doelen. Een sterk team begint met een gemeenschappelijk doel en vertaalt dat naar elk individueel teamlid om daaraan bij te dragen. Dit klinkt simpel, de praktijk is vaak anders. Iedereen wil het graag goed doen en laten zien dat hij of zij presteert. Dit individuele presteren kan ten koste gaan van het geheel. Door met het geheel te beginnen en daar als team overeenstemming en verbinding te hebben, kan iedereen een glansrol hebben in het bijdragen aan de teamdoelen.

Praktijkvoorbeeld

Een landelijk opererend bedrijf had zich georganiseerd in verschillende regio’s. De afdeling die verantwoordelijk was voor de productie en transport naar klanten, had vier verschillende productielocaties met eigen klanten. Op momenten dat een bepaalde locatie te veel vraag had of te maken had met productie of transportproblemen, moesten de overige locaties bijspringen. Dit ging uitermate moeizaam omdat de werkwijze per locatie verschilde en de medewerkers hun eigen manier van werken de beste vond. De resultaten van de organisatie bleven achter bij de doelen en de medewerkers kwamen niet tot elkaar. 

We zijn begonnen met te investeren in onderling vertrouwen en hen te leren op een effectieve manier hun mening te geven. We hebben de betrokkenheid bij de gehele organisatie besproken en daarmee vergroot, zo werd het mogelijk meer en meer verantwoordelijkheid te nemen voor het geheel. 
In verschillende sessies werden afspraken gemaakt over de manier waarop medewerkers elkaar om hulp vragen en wat de gemeenschappelijke doelen van de afdeling zijn. 
Het resultaat van een medewerker of een enkele locatie werd zo gekoppeld aan het resultaat van de hele afdeling. Door te zien wat je bijdraagt, nam iedereen ook meer verantwoordelijkheid voor het geheel. 
Het effect was direct zichtbaar door minder klachten van klanten en meer winst.

Groeien als team

Ambitieuze gemeenschappelijke doelen helpen ook om te groeien als team. De uitdaging daagt mensen uit om zichzelf te ontwikkelen en als team sterker te worden. Naast het hebben van gemeenschappelijke doelen is het ook wenselijk om tussentijds met elkaar de resultaten te evalueren om tijdig bij te kunnen sturen. Op die manier wordt het praten over het gemeenschappelijke resultaat en elkaar hierbij helpen een gewoonte.

Wat draagt bij aan het vergroten van goede resultaten binnen een team?

  1. Ga in gesprek om de gemeenschappelijke doelen te formuleren. Neem de tijd om naar elkaar te luisteren en formuleer ambitieuze (en haalbare) doelen.
  2. Help de individuele teamleden de gemeenschappelijke doelen te vertalen naar het eigen werk. Op welke manier kan jij bijdragen aan het doel? Wat zijn je sterke punten en hoe kan je die inzetten om het team te helpen?
  3. Plan periodiek evaluatiemomenten om de voortgang te monitoren en stuur bij waar nodig. Stimuleer mensen meer te doen als een collega het moeilijk heeft en waardeer de extra inzet.
  4. Train medewerkers in het vragen om hulp in plaats van zelf door te blijven modderen als iets niet lukt of tegenzit.
  5. Vier de kleine én grote successen samen.

Neem contact op

Direct contact

Vul uw contactgegevens in
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Bureau de Sleutel | Voorwaarden | Cookieverklaring | Privacyverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM