de-sleutel-blog-vervolg

Blog: Teamontwikkeling

Ga terug

Meer balans in je team

Het managementteam had een hoog extravert gehalte. Van de acht mannen waren 6 uitgesproken extravert en 2 introvert. De overlegstijl was er één van veel praten, discussie, harder praten om gehoord te worden, van de hak op de tak springen en snel tot actie over willen gaan. De twee introverte teamleden waren stiller en hadden zichtbaar moeite om gehoord te worden. Het advies van de extraverte collega’s was: doe lekker mee aan onze manier van werken, dan word je gehoord. Een gemiste kans omdat de twee introverte collega’s kwaliteiten hebben die het team broodnodig heeft. Zoals meer beschouwing, diepgang, relativering, zelfreflectie en het nadenken of alle feiten ook daadwerkelijk worden meegewogen. Dit team was duidelijk uit balans en daar had ook de organisatie last van.

Het beleidsteam bestond uit twintig vooral introverte mensen. Er was 1 uitgesproken extraverte persoon in het team. Deze extraverte collega raakte gefrustreerd door de ‘traagheid’ van het team. Zaken werden niet uitgesproken, kansen gemist en verandering was al helemaal niet bespreekbaar. De introverte teamleden begrepen niets van deze collega. Het gaat toch goed zo? We hebben het prima met elkaar. Natuurlijk kunnen dingen beter, maar laten we het kind niet met het badwater weggooien. En door van alles met elkaar te bespreken ontstaat alleen maar meer gedoe, dus rustig aan.

De extraverte, toekomstgerichte kwaliteiten werden niet benut. Kwaliteiten die het team konden helpen om beter om te gaan met veranderingen, zelf keuzes te maken, of iets te proberen en op basis daarvan te verbeteren. Ook het plannen en daadwerkelijk uitvoeren van acties en elkaar daarop aanspreken gebeurt weinig. Dit team was duidelijk uit balans.

Teams uit balans

Een team kan uit balans raken als bepaalde voorkeuren te dominant zijn. Voorkeuren die passen bij een introverte stijl of bij een extraverte stijl. De teamleden proberen de andere voorkeuren juist buiten de deur te houden, want dat levert alleen maar gedoe op of vertraging. Vaak zien teams de kwaliteiten van hun tegenpool ook helemaal niet als kwaliteit. Het is eerder lastig. Als een team te veel een bepaalde kant op leunt, wordt het blind voor andere manieren om dingen te doen. Niet alleen is dit frustrerend voor de teamleden die minder van de dominante voorkeuren hebben. Het is ook minder effectief omdat zaken altijd op dezelfde manier worden bezien, gewogen en aangepakt. Terwijl een andere kijk juist tot andere uitkomsten kan leiden. Sterke teams in balans gebruiken juist de verschillende voorkeuren.

Voorkeuren introvert team

Voorkeuren extravert team

Voorzichtig

Kansen zien

Risicomijdend

Risico accepteren

Beschouwend

Actiegericht

Reflecteren

Resultaatgericht

Harmonie

Winnen

Luisteren

Discussie

Voor elkaar

Voor het resultaat

Tips om de balans te herstellen

Een team in balans betekent niet dat zowel introvert als extravert in gelijke getale aanwezig is of dat beide voorkeuren evenveel worden ingezet. Er zal altijd een groter deel zijn. Een team in balans wil zeggen dat men bewust is van de aanwezige voorkeuren, men bewust is van de neiging om dingen vanuit een bepaalde voorkeur te bezien én in staat is om dingen ook vanuit de tegengestelde positie te bekijken. Dat laatste vraagt om flexibiliteit én om oefening bij het toepassen van verschillende stijlen in de praktijk. 

Wat kan je doen om je team meer in balans te brengen?

  1. Breng de kwaliteiten, voorkeuren en drijfveren van de teamleden samen in beeld. Dit geeft inzicht en biedt de mogelijkheid om minder zichtbare kwaliteiten ook te benutten. Hiervoor kan je bijvoorbeeld gebruik maken van een persoonlijkheidsprofiel.
  2. Leer begrijpend communiceren. Dit betekent dat je niet praat om je mening te geven, wel om anderen te laten begrijpen wat jij belangrijk vindt, wat jouw intentie is. Net zo belangrijk is om anderen te begrijpen door te luisteren en door te vragen.
  3. Onderzoek de manier waarop jullie nu als team beslissingen nemen. Komen alle voorkeuren aan bod? Wordt iets vanuit verschillende kanten bekeken? Blijven jullie hangen in denken of schieten jullie snel door in doen? Bepaal wat beter en anders kan en bedenk samen een andere manier van beslissingen nemen.
  4. Evalueer na verloop van tijd hoe het dingen gaan in het team. Is iedereen aangehaakt, wordt er naar elkaar geluisterd, wat gaat goed en wat gaat beter. Onbewust nemen oude patronen het weer over, wees daar alert op door regelmatig te evalueren.

Verder ontwikkelen als team

Wil je verder ontwikkelen als team en alle verschillen gebruiken in plaats van er nu last van te hebben? Onze ervaren teamcoaches staan klaar om met je in gesprek te gaan.

Neem contact op

Direct contact

Vul uw contactgegevens in
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Bureau de Sleutel | Voorwaarden | Cookieverklaring | Privacyverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM