de-sleutel-blog-vervolg

Blog: Teamontwikkeling

Ga terug

Meningsverschillen in je team

In een team kunnen verschillende gezichtspunten tot gedoe en meningsverschillen leiden. Wanneer teamleden hun eigen mening moeilijk kunnen loslaten, laat staan zich kunnen verplaatsen in de mening van een ander, komen ze vaak tegenover elkaar te staan. In plaats van samen de schouders eronder te zetten en een probleem van het team op te lossen, gaan ze met elkaar in discussie. 

Jij kunt tussenbeide komen, maar dat kost voortdurend energie. Je kunt ook het werkelijke probleem oplossen: leer je team hun perceptie herkennen.

In het dagelijks leven, thuis en op het werk, kijk je met je eigen bril naar de omgeving. Alles wat je ziet wordt door deze bril gefilterd. De glazen van de bril zijn geslepen door je waarden, normen, persoonlijkheid, ervaringen, gewoontes en overtuigingen. Dat geldt voor iedereen. Zo kan het dat verschillende mensen naar dezelfde situatie kijken en toch wat anders zien. En ze hebben allemaal gelijk. Dat is perceptie.

Hoe kijk je?

Stel je de volgende situatie voor: twee collega’s, Harry en Laura, staan verderop in de gang. Je ziet Harry met drukke gebaren praten. Hoewel je niet kan horen wat hij zegt, hoor je dat hij op luide toon praat. Laura staat er stil bij en zegt niets. Wat komt er als eerste in je op? Ze hebben ruzie en Harry is op een ongepaste manier bezig Laura de les te lezen. Ze is met stomheid geslagen. Of Harry staat vol vuur over iets te praten. Hij is erg enthousiast en gaat helemaal op in zijn verhaal. Harry kennende gaat het vast over de wedstrijd van zijn club gisteravond. Arme Laura, ze houdt helemaal niet van voetbal.

Beide scenario’s kunnen waar zijn op basis van de weinige informatie die je hebt. Toch vul je het plaatje in en trek je conclusies. Je conclusie trek je razendsnel en je bent geneigd daar meteen naar te handelen. Je loopt weg omdat je er niet betrokken bij wilt raken of omdat jij ook niet van voetbal houdt. Of je gaat eropaf om Harry te onderbreken en hem de les te lezen. Of misschien wil je juist meepraten over de wedstrijd. 

Wat is waar?

Als je denkt dat Harry zich ongepast gedroeg, blijf je erbij dat Harry Laura’s grenzen overschrijdt. Ook als ze zegt dat er niets aan de hand is. Want het is lastig om de situatie nog heel anders te bekijken. Aanvullende informatie die je krijgt interpreteer je zo, dat het past bij je eerste indruk. Dat is niet meer dan menselijk.

Pijnlijk als achteraf blijkt dat Laura een scherpe opmerking tegen Harry maakte, waar Harry geëmotioneerd op reageerde. Of als Harry enthousiast de bedrijfsvisie aan Laura probeerde over te dragen, terwijl Laura met haar hakken in het zand ging.

Precies zo werken de gedachten van je medewerkers en projecteren ze verwachtingen op jou en op elkaar.

Bewust zijn van de bril waardoor je kijkt

Zodra je je bewust wordt van deze bril en hoe je situaties beoordeelt, kun je leren anders te kijken. Als je openstaat voor de zienswijze van anderen en probeert ze te begrijpen, verruim je je mogelijkheden om met situaties om te gaan. Je past je gedrag aan en je wordt effectiever. Dat geldt voor je teamleden, maar ook voor jou als leidinggevende.

rubins vaas

In het inmiddels bekende beeld van Rubin kun je een vaas zien of twee gezichten. Als je maar één van de twee zag, zie je vanaf nu beide afbeeldingen. 

In de praktijk werkt dit precies zo. Zodra je hebt geleerd hoe je op verschillende manieren naar een situatie kunt kijken, lukt het niet meer om dat niet te doen. Je hebt vanaf dat moment de keuze om te handelen, en houdt daarbij rekening met de mogelijkheid van verschillende situaties. Je staat open voor een andere werkelijkheid dan je eerste indruk.

Wanneer je teamleden zich bewust zijn hoe ze anders kunnen kijken, hebben ze meer mogelijkheden.

De perceptie in een sterk team

In sterke teams zijn de teamleden zich bewust van hun eigen perceptie en die van hun collega’s. Ze zijn in staat de verschillende manieren van kijken te benoemen, naast elkaar te leggen en te gebruiken bij het oplossen van problemen en uitdagingen. Dat doen ze niet doordat ze hun eigen gelijk proberen te halen, maar ze proberen breder te kijken en dus de anderen te begrijpen. 

Als leidinggevende kun je die verschillende percepties gebruiken om je team sterker te maken. Besteed bij lastige keuzes juist aandacht aan de verschillende opvattingen en diep die uit. Geef de stem van de minderheid de ruimte of bevraag die. 

Sommige leidinggevenden zijn eerst nog bang dat dit tot meer gedoe leidt en tijd kost, waardoor ze er liever omheen gaan. Maar juist als alle leden gehoord worden en hun mening kunnen geven, zijn ze ook bereid naar anderen te luisteren en op zoek te gaan naar een oplossing waarin iedereen zich kan vinden.

In het team van Ivy zijn er meningen te over. Niet iedereen is mondig genoeg om te zeggen wat die van iets vindt. Een paar teamleden zijn niet op hun mondje gevallen en voeren de boventoon. Ze poneren de ene na de andere mening en vragen niet naar die van anderen, laat staan dat ze daarnaar luisteren. Daardoor is er veel onderling gedoe en Ivy moet steeds brandjes blussen. Haar frustratie neemt toe en ze vraagt ons om hulp. 

We beginnen met een aantal bijeenkomsten over de verschillen tussen de teamleden en de verschillende brillen waardoor iedereen naar hetzelfde kan kijken en toch tot andere conclusies komt. We bespreken de manieren waarop mensen hun mening vormen en zich uiten, dat elke manier van kijken even veel waard is en dat je door verschillende meningen te onderzoeken, je als team juist betere beslissingen kunt nemen. Daarnaast zet Ivy ook in op meer samenwerking tussen haar teamleden. Ze laat collega’s met elkaar samen klussen oppakken en meelopen met elkaars werk. Ze stimuleert dat collega’s elkaar om hulp vragen, juist omdat ze verschillend naar zaken kijken.

Het effect is dat er langzaamaan meer begrip ontstaat voor andere meningen en hoe waardevol die kunnen zijn voor de oplossing van problemen. Daardoor neemt het onderlinge gedoe af, omdat het team in staat is om in gesprek met elkaar te gaan over de verschillende meningen, zonder dat dit leidt tot meningsverschillen.

Ivy kan zich nu meer en meer bezighouden met het stimuleren van de onderlinge samenwerking, in plaats van brandjes te blussen en alles te moeten beslissen. Ze moedigt het team aan om de onderlinge verschillen te gebruiken om sterker te worden.

Spelregels

Het helpt als je met je team spelregels afspreekt, zoals:

  • Luister om te begrijpen, niet om te weerleggen.
  • Vraag door om de opvatting van de ander te doorgronden.
  • Voer een dialoog en ga door op wat de ander zegt, in plaats van een discussie te voeren waarin je je gelijk probeert te halen.
  • Speel niet op de persoon, maar op de inhoud.
  • Je hoeft geen door iedereen gedragen compromis te vinden. Onderzoek de bezwaren of belemmeringen en bepaal hoe je daarmee om wilt gaan.
  • Zoek de overeenkomsten en kijk waar het team elkaar vindt, aanvult of versterkt, en bouw daarop door.

Op deze manier benut je de verschillende manieren van kijken van je team om betere beslissingen te nemen.

Wil je met je team ontdekken wat de verschillende percepties zijn en hoe je die kunt benutten? Neem nu contact op.

Neem contact op

Direct contact

Vul uw contactgegevens in
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Bureau de Sleutel | Voorwaarden | Cookieverklaring | Privacyverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM