de-sleutel-blog-vervolg

Blog: Teamontwikkeling

Ga terug

Team: broedplaats voor talent

Sporters die in teamverband sporten worden beter door in een team te spelen waarin spelers zitten die beter zijn, meer ervaring hebben en een mentaliteit hebben gericht op winnen en verbeteren. Door je op te trekken aan je teamleden, door uitgedaagd te worden om beter te worden en door ruimte voor ontwikkeling, wordt je sterker en beter. Dit geldt in elk team, alleen vinden we het bij een sportteam heel normaal, terwijl het bij ons eigen team op het werk, als vreemd of onbekend wordt gezien. We vinden het streven naar verbeteren en elkaar helpen te ontwikkelen, niet passend. Terwijl juist elke dag een beetje beter willen worden, elkaar stimuleren om het beste uit jezelf te halen en dit in te zetten voor het team, leidt tot talentontwikkeling en meer plezier in je werk.

Wat kan je als leider doen, zodat de teamleden hun talenten versterken en de potentie benutten?

Leren van elkaar

In elk team zitten mensen die veel ervaring hebben in het vakgebied, de organisatie, of de rol. Zij kunnen hun minder bedreven collega’s hierin coachen of begeleiden. Geef als leider een lastige klus aan een teamlid en koppel daar direct een ervaren collega aan. Door het toepassen in de praktijk met de steun en kennis van een mentor, kunnen de minder ervaren collega’s zich ontwikkelen. Niet iedereen is een goede mentor, het vraagt om bepaalde vaardigheden. Zo moet je de ander ondersteunen en vragen stellen en niet het werk uit handen nemen of vertellen hoe het moet. Dus niet jouw manier van doen opdringen, maar de ander helpen zijn eigen weg te vinden. Ook moeten mensen hun eigen stijl ontwikkelen en fouten kunnen maken om van te leren. De mentor is aanwezig als klankbord en sparringpartner. Een mentor hoeft niet perse ouder te zijn, het gaat om het overdragen van inzichten of werkwijzen, of bedrevenheid in een rol.

Om te kunnen ontwikkelen, moeten mensen zich open stellen voor de begeleiding door hun collega. Stelselmatig advies in de wind slaan, leidt ertoe dat de mentor afhaakt. Willen en kunnen luisteren naar je ervaren collega en je gedrag aanpassen kan een lastige opgave zijn.

Je kan als leider het klimaat om van elkaar te willen leren versterken. Door inzicht in elkaars talenten en de onderlinge verschillen, ontstaat binnen het team meer begrip voor elkaar en een klimaat gericht op van elkaar leren en beter worden.

Andere bril

Alle mensen binnen het team zijn verschillend. Ze bekijken de wereld allemaal door een andere bril. Hoewel dit tot misverstanden kan leiden of tot onbegrip, zit hierin juist een mogelijkheid de potentie van het team te benutten. Iedereen kan namelijk leren door de bril van de ander te kijken. Althans, begrip te hebben voor de manier waarop iemand anders naar een situatie kijkt. En wellicht kun je proberen om dingen ook eens op een andere manier te bezien en je gedrag aan te passen.

Zo kunnen introverte mensen, de meer extraverte collega’s leren dat af en toe zaken te onderzoeken, te analyseren en te reflecteren tot betere besluitvorming leidt. En kunnen de extraverte collega’s de introverte teamleden leren, dat een klein risico nemen of een experiment doen door gewoon te beginnen, niet tot grote problemen hoeft te leiden.

Door elkaars ‘bril’ te begrijpen en te snappen waarom iemand doet wat hij doet, zijn de teamleden in staat hiermee rekening te houden. “Hij zegt nooit wat, ik moet zijn mening er uittrekken” wordt dan “hij is goed in het reflecteren op wat er gezegd wordt en alles te overzien en heeft dan een heldere analyse. Als ik dat wil weten, vraag ik het gewoon.” Daarmee weet je ook dat deze collega je kan helpen bij de analyse van een lastige opgave, of een ingewikkelde situatie in jouw werk.

Het vermogen om je vaste voorkeuren af en toe los te laten en dingen vanuit een ander perspectief te kunnen zien vergroten je leervermogen. Als leider vergroot je de potentie van het team, door deze verschillen zichtbaar te maken en verassende combinaties van mensen en talenten te maken en niet alleen af te gaan op eerdere ervaringen.

Klussen verdelen

Elk team heeft allerlei projecten, klussen en taken die moeten worden uitgevoerd. Vaak is het de leider van het team die deze klussen verdeeld. Hierbij houd je rekening met degene die er goed in is, er tijd voor heeft of wellicht zijn hand heeft opgestoken. In de praktijk zien we dat leiders vaak dezelfde mensen de interessante klussen geven, omdat zij twijfelen of anderen dit wel aankunnen. Dat lijkt efficiënt maar remt het benutten van de potentie.

Je kan het lerend vermogen van je team vergroten. Goed inzicht in de verschillende talenten van de teamleden en de uitdaging die ze nodig hebben om te leren en te groeien kunnen leiden tot een andere verdeling van de klussen. Praat hier wel over in je teamoverleg, want mensen moeten er aan wennen en het vertrouwde loslaten.
Extra taken zijn een goede manier voor teamleden om hun talenten in te zetten en te ontwikkelen. Vooral wanneer hun eigen functie daar wat minder mogelijkheden voor biedt. Als leider geef je een voorzet wie welke activiteiten het beste kan oppakken om zo bepaalde talenten te ontwikkelen of te versterken. Daarna leg je deze verantwoordelijkheid bewust bij het team. Zo leren zij zelf hoe ze sterker en beter kunnen worden, wanneer mensen op hun sterke punten worden ingezet.

Het team is een broedplaats voor talent. Er zijn veel mogelijkheden om te leren en talenten te ontwikkelen en daarmee de potentie van het team te benutten. Iedereen heeft talenten, sterke punten. Als je daar op een goede manier gebruik van maakt, gaat de energie stromen en het scheelt je tijd. Zorg voor een teamklimaat waarin leren en ontwikkelen normaal is. En waarin willen presteren en elkaar helpen de norm is.
Want anders dan in een sportteam kan iedereen in de basis staan.

Neem contact op

Direct contact

Vul uw contactgegevens in
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Bureau de Sleutel | Voorwaarden | Cookieverklaring | Privacyverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM