Ga terug

Mentale flexibiliteit, de sleutel tot duurzame inzetbaarheid

24 maart 2015

Bureau de Sleutel

Uit onderzoek van het UWV blijkt dat in de periode 2008 – 2012 ruim 90.000 banen zijn verdwenen als gevolg van digitalisering en economische krimp. De verwachting is dat deze trend de komende jaren doorzet waarbij met name banen op mbo niveau zullen verdwijnen. Er is de komende jaren minder vraag naar ondersteunende administratieve krachten.

De veranderingen zijn zichtbaar in de maatschappij. Er zijn al bedrijven waar je geen receptionist meer achter de balie treft. Er is een touchscreen waarop je kan aangeven met wie je een afspraak hebt en deze persoon komt je dan ophalen. In supermarkten is het al mogelijk op met een scanapparaat zelf je boodschappen te scannen en bij een betaalzuil af te rekenen. Albert Heijn biedt zelfs de mogelijkheid ook met je smartphone te scannen en af te rekenen. Een trend die door andere supermarkten overgenomen zal worden. De vertrouwde caissière wordt steeds minder nodig.

En wat dacht u van medewerkers in winkels. Door de enorme vlucht van het online shoppen verdwijnen er steeds meer winkels uit het straatbeeld en wordt het voor ervaren verkopers uit de retail steeds lastiger om werk te vinden. En dan vaak ook nog tegen een lager salaris.

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat er veel verandert en dat deze veranderingen ook heel snel gaan. Terwijl we minder dan 10 jaar geleden nog nooit van de iPhone hadden gehoord, heeft de smartphone of tablet het nu mogelijk gemaakt anders te werken. Het heeft geleid tot nieuwe beroepen, zoals het App-ontwikkelaar. Maar het leidt dus ook tot het definitief verdwijnen van werkgelegenheid.

Medewerkers die tevreden zijn met hun werk, kunnen er niet meer vanuit gaan dat zij dit nog heel lang kunnen blijven doen. Of kunnen afwachten tot de werkgever een reorganisatie aankondigt en een aanbod heeft voor een andere functie. Het is een noodzaak om na te denken over de ontwikkelingen op je vakgebied en binnen je branche en je eigen ontwikkeling, om mee te kunnen bewegen met de veranderingen die er ongetwijfeld aankomen.

Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid

Interessant is het promotie onderzoek van Felix Steemers naar duurzame inzetbaarheid. Hoe kun je het vermogen om prestaties te leveren die er hier en nu toe doen, onderhouden of versterken, ook op latere leeftijd of met een langere loopbaan.

Het gangbare denken over regelmatig wisselen van baan en voldoende training blijkt niet te kloppen. Vanwege de onvoorspelbaarheid en de snelheid van veranderingen zijn strategische personeelsplanning en management development achterhaalde methodes om in de toekomst het juiste personeel of talent te hebben voor het dan gevraagde werk. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat over het algemeen genomen, al vanaf het 38ste – 40ste jaar de inzetbaarheid van medewerkers terugloopt. En dat de gebruikelijke employability – maatregelen zoals regelmatige functiewijziging en training en opleiding, amper of niet bijdragen aan behoud of versterking van prestatievermogen.

Maar medewerkers die hun eigen doen en denken kritisch bezien, en vervolgens afstemmen op actuele vereisten, blijken beter inzetbaar te blijven. Cognitieve flexibiliteit of lenigheid van denken, is een belangrijk element van het aanpassingsgedrag van mensen, van belang voor het inspelen op veranderingen. Mensen houden een ‘frisse geest’ en kunnen hun mentale bagage ‘up-to-date’ en relevant houden.

[bron: samenvatting promotie onderzoek “`Blijvende inzetbaarheid in langere loopbanen” van Felix Steemers.]

Dit betekent dat medewerkers die een open en nieuwsgierige houding hebben naar hun omgeving en leergericht zijn om hun eigen talenten en mogelijkheden te vergroten, gemakkelijker inspelen op de veranderende behoeften van werkgevers in de toekomst en daardoor duurzaam inzetbaar zijn.

Je eigen ontwikkelprogramma

Het gaat hier dan niet om ‘de 50 plusser’ die wellicht minder ambitie heeft om te veranderen, maar om alle medewerkers. Organisaties die medewerkers uitdagen om met hun eigen ontwikkeling bezig te zijn dragen actief bij aan een cultuur waarin veranderen en duurzaam inzetbaar zijn ‘gewoon’ is. Openlijk praten over je wensen en behoefte om te groeien is dan normaal. Terwijl momenteel veel medewerkers liever hun mond houden omdat ze anders het stempel krijgen dat ze ontevreden zijn of wegwillen. Medewerkers lijken angstig om dan bij een volgende ontslagronde, als eerste aan de beurt te zijn.

Voor zowel medewerker als leidinggevende is het zaak om periodiek stil te staan bij de ontwikkelingen in de nabije toekomst en de veranderende behoefte aan specifieke kennis, vaardigheden of talenten van medewerkers. De mentale flexibiliteit blijft op pijl door een actief ontwikkelprogramma op te zetten, met een jaarlijkse APK-training van jezelf en je mentale bagage. Zijn de prestaties die er hier & nu toe doen nog voldoende voor de toekomst?

Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Online trainingen

Samenwerken op afstand
Samenwerken op afstand

Samenwerken op afstand

Op afstand werken is tegenwoordig de norm en dat gaat nog een tijd zo duren. Inmiddels ben je wel meer gewend aan het op afstand van je collega's en je team werken, toch zijn er nog dingen die je effectiever en prettiger kunnen. Hoe houd je de verbinding met collega's, hoe stem je taken af, hoe verdeel je werk en privé en hoe kan je jouw mening laten horen in online meetings? Deze en andere vragen leer je beantwoorden in de online training "Op afstand samenwerken".

Lees meer
Online trainingen
Online trainingen

Online trainingen

Ook als je veel thuis werkt, kan je ruimte maken om je te ontwikkelen. Hiervoor hebben wij een aantal praktische online trainingen gemaakt, die je in je eigen tempo kan volgen.

Lees meer
Benut de kwaliteiten van het team
Benut de kwaliteiten van het team

Benut de kwaliteiten van het team

Een team bestaat uit een verzameling kwaliteiten die door de teamleden worden inbracht. Een sterk team weet wat de kwaliteiten van ieder teamlid zijn en is in staat deze optimaal te benutten. Door inzicht in de teamleden en hun sterke punten, kan je als team sterker worden en effectiever samenwerken en de taken verdelen. Ook als je alleen online met elkaar samenwerkt.

Lees meer
Online teamontwikkeling
Online teamontwikkeling

Online teamontwikkeling

Elk team is uniek, door de samenwerking tussen de verschillende mensen. Maar als je op afstand werkt vallen de kwaliteiten en de kracht van het team wat uit elkaar. Je kan ook online je team versterken en doorontwikkelen.

Lees meer
Leiding geven op afstand
Leiding geven op afstand

Leiding geven op afstand

Als manager ben je nu al gewend aan het leiding geven op afstand en het contact houden met je mensen. Maar verschillende teamleden hebben andere vormen van sturing, contact of begeleiding nodig. Dit goed te doen vanuit huis is een vak apart. In deze training krijg je inzichten om meer op maat leiding te geven, je leert om te zorgen voor effectieve samenwerking op afstand en hoe je zelf met meer resultaat en rust leiding kan geven en gebruik te maken van allerlei online mogelijkheden.

Lees meer
Kleurrijke teamontwikkeling
Kleurrijke teamontwikkeling

Kleurrijke teamontwikkeling

Juist nu er op afstand wordt samengewerkt ben je op zoek naar manieren om je team te helpen effectiever te worden én goed samenwerken. Met gerichte begeleiding op de thema's die aandacht vragen, kan het team stappen zetten .

Lees meer
Bepaal je koers
Bepaal je koers

Bepaal je koers

Leer zelf regie nemen op je eigen werkplezier, doelen, loopbaan en jouw verdere persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand van deze online training ga je aan de slag om jezelf beter te leren kennen, te ontdekken wat je kan en wat je wilt. Je leert om te sleutelen aan je huidige baan om deze weer passend te maken en bepaalt je eigen koers; je wensen en doelen voor je loopbaan.

Lees meer

Trainingen en workshops

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?
Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wil jij meer gebruikmaken van je mogelijkheden en werken vanuit je sterke punten? Ontdekken wat jouw talenten zijn en hoe je ze voorrang geeft in je werk? Deze 2-daagse training geeft je inzicht in je persoonlijkheid, talenten, voorkeuren in werk en mogelijkheden. Je verruimt je blik, waardoor je meer mogelijkheden gaat zien, zowel binnen je huidige werk als in een nieuwe richting.

Lees meer
Communicatie Verbeteren in je Team
Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie en samenwerking binnen jouw team gaan hand in hand. Communicatie en goede resultaten ook. Maar wanneer collega’s langs elkaar heen werken en weinig communiceren, leidt dit tot onbegrip en frustratie. De kwaliteit van het werk loopt terug en (interne) klanten hebben er last van. In deze training leert jouw team om zo te communiceren en feedback te geven, dat je dat terugziet in betere prestaties en resultaten!

Lees meer
Effectief Samenwerken als Team
Effectief Samenwerken als Team

Effectief Samenwerken als Team

Deze training is bedoeld voor teams die sterker willen worden door beter samen te werken. Met inzicht in jullie talenten en voorkeuren en de onderlinge samenwerking kan het team effecten bereiken zoals: goede resultaten, het snel oplossen van problemen, blije klanten, meer werkplezier en ruimte voor persoonlijke groei. Het begint met goed samenwerken!

Lees meer
Sollicitatietraining
Sollicitatietraining

Sollicitatietraining

Je overweegt ander werk, maar ziet op tegen het solliciteren. Je hebt een verouderd cv en geen linkedinprofiel, omdat het jaren geleden is dat je bezig was jezelf te ‘verkopen.’ In deze Sollicitatietraining geen lastige rollenspellen, maar veel concrete tips en feedback op jouw cv. Je maakt je eigen portfolio. Praktische opdrachten zorgen dat je weet wat je het beste doet om zelf die leuke baan te vinden.

Lees meer
Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit
Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit

Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit

Wil jij je goed voorbereiden op mogelijke veranderingen in jouw organisatie? Kan je ook leren om nieuwsgierig te zijn naar de toekomst en bepalen wat jouw inbreng daarin is? Wil je ontdekken wat het voor jou soms lastig maakt om mee te veranderen en wat jou hierbij helpt? Deze training geeft je geen antwoord op hoe je toekomst er precies uit zal zien, maar wel inzichten en praktische handvatten die je helpen bij veranderingen. Je leert om zelf actief mee te bewegen met veranderingen en meer de regie te nemen!

Lees meer
Leider in flexibiliteit
Leider in flexibiliteit

Leider in flexibiliteit

Je wilt dat jouw medewerkers zich ontwikkelen en zelfstandig en met eigenaarschap hun werk uitvoeren. Ben jij in staat om hen daar op een goede manier bij te helpen? Hoe motiveer je mensen om hun talenten verder te ontwikkelen, om te groeien en goed te presteren? Dit zijn vragen die niet alleen bij het jaarlijkse functioneringsgesprek aan bod komen, maar juist door iedere dag hen te laten groeien.

Lees meer

Copyright © 2022 Bureau de Sleutel | Voorwaarden | Privacyverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM