De APK methode

Organisaties veranderen sterk en zullen dat blijven doen. Hoe groeien je mensen daarin mee en blijft de organisatie flexibel genoeg? Het begint bij de mensen zelf. Flexibel van geest en gericht zijn op vernieuwing is de basis voor het vergroten van je inzetbaarheid. Dat kan je zelf doen.

We helpen mensen om praktisch aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en werkplezier door eigen regie te nemen op hun ontwikkeling.Het is lastig om jaren vooruit te kijken en te bedenken wat er dan nodig is voor de organisatie. Je hoeft dat beeld nog niet scherp te hebben, zorg voor voldoende beweging.

Begin met de APK methode en bereid de mensen voor op de toekomst.

De APK methode bestaat uit drie onderdelen, die ingebed kunnen worden in de situatie en de HR-cyclus van je eigen organisatie.

  1. De training ‘Je eigen APK’

Dit is een hele concrete, eendaagse training voor gemende groepen van 10 tot 20 mensen. Hiermee kunt u grote groepen mensen in korte tijd bereiken.
In de training zijn de medewerkers zelf hun eigen APK keurmeester en maken ook een onderhoudsprogramma. Met korte filmpjes, oefeningen en opdrachten vullen ze op een 6-tal punten een checklist in. Ze leren ontdekken wat inzetbaarheid en werkplezier voor henzelf betekent en om zelf actie te ondernemen om dit te versterken.
Mensen maken zelf actieplannen en kunnen het gesprek met hun leidinggevende voorbereiden.
De training kan op maat aangepast worden aan de organisatie, de eigen visie en doelen of de eigen resultaatafspraken.

Ik heb op 18 augustus jl. de training “Je eigen APK” gevolgd. In één dag heb ik onder deskundige begeleiding van Noor en Gregory succesvol in kaart gebracht hoe ik ervoor sta in mijn werk, wat mijn sterke punten zijn, welke zaken ik aan wil werken en waar ik naar toe wil met mijn carrière. Een aanrader!

 

  1. De training ‘Leiders in Flexibiliteit!’

Deze training voor leiders leert hen met een andere ‘mindset’ naar het aanwezige potentieel van hun medewerkers te kijken. Hoe vergroot jij je bijdrage aan een flexibeler organisatie en je invloed op de interne mobiliteit? Hoe ga je met mensen het gesprek aan om hen zelf aan het werk te zetten? Elk persoon heeft weer iets anders nodig om zelf stappen te kunnen maken. Hoe speel jij hier goed op in, terwijl de regie bij de mensen blijft.

Door dit in een incompany training met een groep leidinggevenden gezamenlijk te doen, richt je de aandacht op de doelen van de organisatie en de het gezamenlijk versterken van de flexibiliteit en inzetbaarheid van de mensen, om dit te kunnen realiseren.
De rol en mindset van de leider staat centraal in de dialoog , suggestie voor de praktijk kunnen meteen in afspraken of ondersteunende maatregelen worden vastgelegd.
Met deze training zijn de leiders beter in staat om hun rol te pakken en mensen aan de eigen inzetbaarheid en ontwikkeling te laten werken. Met meer energie en werkplezier werken aan een gezamenlijk resultaat.
Set of color battery icons 2

  1. Een implementatie Toolbox

Als je het vergroten van inzetbaarheid en flexibiliteit goed wilt implementeren in de organisatie, is naast het leertraject met de trainingen ook het ‘maaktraject’ nodig om dit te ondersteunen. Naast heldere communicatie over de doelen, de trainingen en de beoogde resultaten zijn er ook concrete ondersteunende middelen nodig.
Wij ondersteuning de implementatie met een Toolbox met onder meer:

  • Hulpmiddelen voor meer zelfinzicht
  • Het kaartspel ‘ Geef kleur aan je Talenten’
  • Vervolgopdrachten voor specifieke vragen
  • Een Onderhoudsprogramma
  • Een format voor het gesprek tussen leidinggevende en medewerker
  • Een workshop van 3 uur voor P&O adviseurs