Een goed gesprek

Elk jaar en het liefst vaker dan 1 keer per jaar, heb je een gesprek met je leidinggevende om terug te kijken naar wat je hebt gepresteerd en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Je maakt weer afspraken over werk, je ontwikkeling en welke resultaten je zal laten zien. Daarmee leg je samen de basis voor een goed gesprek over een jaar.

Goede afspraken maken

Goede afspraken, leiden ook eerder tot een goed gesprek over deze afspraken. Goede afspraken zijn afspraken die helder en duidelijk zijn. Zowel jij als je leidinggevende weten wat de afspraken inhouden, hoe het resultaat er precies uitziet, wanneer dat resultaat zichtbaar moet zijn en wat jij en je leidinggevende gaan doen om de afspraken na te komen.

Deze goede afspraken voorkomen dat er ‘gedoe’ ontstaat tijdens het gesprek met je leidinggevende over het afgelopen jaar. Maak daarom SMART afspraken: specifiek, meetbaar, haalbaar, tijdsgebonden en uitdagend.

Het gaat over jou

Een gesprek met je leidinggevende gaat over jou. Over wat jij wil, wat jij kan en wat jij hebt bereikt. Veel leidinggevenden vallen voor de verleiding om jou met collega’s te vergelijken. “Je zou meer moeten doen zoals Peter doet, want …” of “je kan veel van Marieke leren, kijk maar …”.

Natuurlijk kan je veel van je collega’s leren, maar zij zijn andere personen die dingen op hun eigen manier doen. Het is verstandig om naar anderen te kijken en daar lessen uit te trekken, maar het is niet verstandig je kleiner te voelen omdat jij of je leidinggevende denkt dat je collega slimmer, beter of sneller is.

Kijk vooral naar jezelf. Wat heb je het afgelopen jaar gedaan? Waarin ben je ontwikkeld? Ben je daar tevreden over? Wat kan je slimmer, beter of sneller doen? Welke aanpak past bij jou om nieuwe resultaten te boeken?

Help je leidinggevende om het gesprek over jou te laten gaan door te praten over wat jij hebt laten zien, welke inspanning jij hebt geleverd om resultaten te halen en waar jij nog kan leren.

Bereid je voor

Ga het gesprek niet in met een houding van: ‘ik hoor wel wat mijn leidinggevende van me vindt’. Ga het gesprek in met een duidelijk doel voor ogen. Wat wil jij dat het resultaat van het gesprek is? Dat je inspanningen worden gezien en beloond? Dat je de kans krijgt nieuwe uitdagingen aan te gaan? Dat je een opleiding mag volgen? Dat je betrokken wordt bij bepaalde projecten?

Bedenk vooraf wat jij wil bereiken en bedenk vervolgens wat jij kan doen om dat resultaat te realiseren. Welke dingen moet je al hebben uitgezocht vóór het gesprek zodat je het kan inbrengen? Wat vind je leidinggevende belangrijk en op welke manier draagt jouw doel daaraan bij? Hoe kan jij je leidinggevende en je team helpen met betere resultaten?

Je neemt invloed op het gesprek zonder dat je een garantie over het resultaat krijgt. Wel vergroot je de kans op een goed gesprek.

Verander de omgeving

Je hoeft zo’n gesprek niet op kantoor te hebben. Een andere omgeving kan helpen om een beter gesprek te voeren. Misschien samen een wandeling tijdens de lunch. Werk je veel buiten het zicht van je leidinggevende, neem hem/haar dan mee naar plekken waar je je werk doet zodat hij/zij ervaart wat jij dagelijks mee maakt.

Een goed gesprek kan je zelf beïnvloeden

Je hebt zelf vast ideeën om het gesprek anders en beter te laten verlopen dan normaal. Wees niet bang om die toe te passen. Hoe beter het gesprek, hoe beter de inhoud en de afspraken. Daarmee maak je een goede start van het nieuwe jaar.