Eigenaarschap en vertrouwen gaan hand in hand

Volgens Patrick Lencioni zijn er vijf schakels die een team tot een sterk geheel smeden. En de sterkte van het team wordt bepaald door de zwakste schakel. Daarmee zegt Lencioni ook dat het geen zin heeft om slechts 1 aspect helemaal perfect voor elkaar te hebben, het gaat om een geheel van aspecten die ervoor zorgen dat een team sterk is.

Wat zijn dan de vijf schakels die volgens Lencioni zo belangrijk zijn?

  1. Vertrouwen de zekerheid over de intenties van teamleden, de basis voor een goed functionerend
    team. Zich kwetsbaar op durven stellen, om hulp vragen, niets verborgen houden
  2. Uitspreken het uitspreken van productieve conflicten en elkaar aanspreken op gedrag, er is scherpte en er wordt bijgedragen aan besluiten
  3. Betrokkenheid bij de doelen van het team en bij de gezamenlijke realisatie daarvan, aandacht voor individuele wensen en duidelijkheid over de richting die men samen in gaat.
  4. Verantwoordelijkheid nemen, bereid zijn om anderen aan te spreken op prestaties, proactief zijn, gericht zijn op de prestaties van het team als totaal
  5. Resultaten alle beoogde resultaten van het team zijn duidelijk en zichtbaar, de teamleden hebben het vermogen de voortgang bij te houden, bij te sturen en te volharden om succesvol te kunnen zijn.

Eigenaarschap een woord dat je in elke organisatie hoort. Mensen moeten meer eigenaarschap nemen heet het dan. Wat daarmee bedoeld wordt is niet voor elke organisatie precies gelijk. Vaak wordt ermee bedoeld dat mensen zelfstandig hun werk moeten doen, problemen zelf oplossen, verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en acties en hulp moeten vragen als ze tegen problemen aanlopen die ze niet kunnen oplossen. Eigenlijk gaat het hier om de schakel ‘verantwoordelijkheid’ uit het model van Lencioni.

Alleen focussen op verantwoordelijkheid nemen of eigenaarschap tonen is geen vruchtbare weg. Het is ook belangrijk te werken aan de overige schakels.

Het begint met vertrouwen. Jij moet vertrouwen in je medewerkers hebben dat ze het juiste doen, dat ze tijdig aan de bel trekken als er iets is en dat ze resultaten halen zoals afgesproken. Je medewerkers moeten vertrouwen hebben in het mogen maken van fouten, een zekere speelruimte hebben om dingen op hun manier te doen en om back-up en support van jou wanneer nodig.

Als dit onderlinge vertrouwen er is, kunnen jullie als team verder bouwen aan een sterk team en meer en meer invulling geven aan de begrippen als eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Door erover in gesprek te gaan. Te benoemen hoe eigenaarschap en verantwoordelijkheid eruit ziet in gedrag. Zowel voor jou als leider, als voor de teamleden. Hoe meer jullie met elkaar invulling geven aan begrippen en het vertalen naar concreet gewenst gedrag, des te meer ontstaat vertrouwen, eigenaarschap en verantwoordelijkheid.