Hoe start jij met werken?

Aan iets beginnen is voor de één makkelijk en voor de ander moeilijk. Waar de één gewoon aan de slag gaat en dingen gaat doen, gaat de ander eerst diep nadenken over wat er precies moet gebeuren en waar informatie te vinden is over het onderwerp. Eerst inzicht of een plan en dan pas actie. Een derde wil eerst in gesprek met mensen om aan te voelen wat de verwachtingen zijn. Eerst een beter beeld en een goed gevoel voordat er stappen gezet kunnen worden.

Eenmaal aan de slag komen de verschillen in hoe we als mens de dingen doen ook weer nadrukkelijk aan het licht. Sommige mensen vinden het beginnen aan iets nieuws erg leuk en haken ook weer snel af omdat het verassende eraf is. Andere mensen zijn in staat om door te zetten, te overzien ook op de taaie momenten en iets daadwerkelijk af te maken.

Van jezelf begrijpen hoe jij start, aan de slag gaat en doorzet helpt je om op de juiste manier aan nieuwe dingen te beginnen. Hoe start jij met het vormgeven aan een idee dat je hebt, hoe begin jij aan persoonlijke ontwikkeling, hoe ga je om met veranderingen in het werk of hoe probeer je een concreet doel te realiseren.

Veel heeft te maken met je persoonlijkheidsvoorkeuren. Je kan grofweg vier verschillende stijlen hanteren, en ik weet dat dit een grove versimpeling van de werkelijkheid is. De vier voorkeuren zeggen iets over hoe je dingen doet, volhoudt en afrondt. Dat inzicht helpt je om het beter te gaan doen.

Vier voorkeuren

Vanuit de voorkeur Focus begin je graag direct aan iets dat je wilt bereiken. Je hebt in grote lijnen een beeld wat het resultaat moet zijn en zet het liefst direct een aantal dingen in gang. Er komen direct ideeën bij je op en je gaat als vanzelf in de actiestand en zet de eerste stappen. Gaandeweg ervaar je wat er echt nodig is, wat goed werkt en wat niet en welke belemmeringen er zijn. Je schakelt en je verandert snel en makkelijk van richting. Soms ga je te snel en merk je dat je anderen onderweg verliest.

Vanuit de voorkeur Flow vorm je je het liefst eerst een beeld van hoe het eruit ziet als je bereikt hebt wat je wil bereiken. Dat doe je ook graag samen met anderen om geïnspireerd te worden en samen mogelijkheden te verkennen. Zo maak je het beeld scherper en wordt je enthousiast. Er komen daardoor creatieve ideeën naar boven, die je via ‘experimenten’ in de praktijk toepast. Zo ervaar je waarvan anderen ook enthousiast worden en wat wel of niet goed werkt. Je loopt het risico dat na verloop van tijd het onderwerp zijn aantrekkingskracht verliest en je al weer met nieuwe doelen bezig bent.

Vanuit de voorkeur Klimaat vindt je het belangrijk dat jouw manier van doen goed afgestemd is op de behoeften van je omgeving. Wat willen en verwachten de anderen, wat hebben zij nodig en wat is hun vraag of behoefte. Daarop stem je jouw beslissingen graag af. Wat je gaat doen moet goed voelen, anders begin je er niet aan. De invloed van je omgeving kan zo sterk zijn dat je het lastig vindt om keuzes te maken of het op jouw manier te doen. Daardoor kan het lang duren of je begint er niet eens aan.

Vanuit de voorkeur Kwaliteit is kennis en inzicht nodig en begin je met onderzoek. Je wil graag zoveel mogelijk informatie hebben over wat de situatie is en wat de vragen precies zijn. Daarna kan je vaststellen wat jij wilt bereiken en afgewogen beslissingen nemen. Je brengt vooraf de risico’s in beeld en bedenkt je wat je kan doen om ze te voorkomen of ermee om te gaan. Aan de hand van een planning zet je stappen tot je je doel hebt bereikt. Bij onderwerpen die complex en onbekend zijn, heb je soms moeite om tot actie over te gaan.

Al deze vier voorkeuren zitten in ieder van ons. Echter ze zijn niet allemaal even sterk vertegenwoordigd. Je hebt een sterke voorkeur en vaak betrap je jezelf erop dat je steeds dezelfde methode gebruikt en daardoor telkens in dezelfde valkuilen trapt.

Alle voorkeuren inzetten

Je bent effectiever zodra je alle vier de voorkeuren kan inzetten. Vanuit je eigen voorkeur waarmee je meestal begint, kan je bewust de andere voorkeuren eraan toe voegen.

Bijvoorbeeld; als je start vanuit Focus en merkt dat je direct met acties wilt beginnen, helpt het om of eerst de tijd te nemen om je een beeld te vormen van wat je wil bereiken. Door onderzoek te doen naar wat nodig is en met je omgeving in gesprek te gaan voor draagvlak. Daarna kan je sneller en makkelijker je plan maken en je doelen realiseren.

Als je voorkeur is om vanuit Kwaliteit te starten, kan je effectiever zijn door niet te lang te blijven denken en te onderzoeken wat het beste is. Pols je ideeën eens bij anderen en vraag om tips waarmee te starten. Ga dan juist via kleine stapjes dingen uitproberen, zonder dat het complete plaatje klaar hoeft te zijn. Je hoeft niet de hele weg te kunnen zien met alle belemmeringen, om op reis te kunnen. Je kan telkens een stukje verder komen en een volgend doel bepalen.

Resultaat halen

Het behalen van resultaten kan op verschillende manieren en een effectieve manier is om alle vier de voorkeuren te benutten. Hiermee kan je telkens terugkerende valkuilen voorkomen, is de kans groter dat je het juiste resultaat behaalt en leer je vaardigheden ontwikkelen die je anders minder inzet.

Niet elke voorkeur gaat je even makkelijk af. Je kan hulp vragen van collega’s of mensen om je heen die goed zijn in een bepaalde voorkeur om je te helpen. Samen bereik je ook meer dan alleen en je leert al doende van de ander. Je zal merken dat ook je plezier toeneemt.