Leren op maat

Terwijl de organisatie verandert, gaat het werk gewoon door. Mensen moeten schipperen met hun tijd om zowel het werk af te krijgen als nieuwe vaardigheden te leren, om in de nieuwe situatie mee te kunnen. En dat in een omgeving die onrust en onzekerheid oproept doordat de toekomst diffuus of onbekend is.

Leren bij veranderingen

  • Wat kan je doen, bij veranderingen in jouw organisatie, zodat het aanleren van nieuw gedrag of van vaardigheden zo effectief mogelijk gaat en je veel mensen bereikt?
  • Wat betekent een goede manier van leren voor het draagvlak voor of de weerstand tegen veranderingen?
  • Kan inzicht in de leerstijlen en voorkeuren van medewerkers helpen, om jouw mensen succesvol, op maat te laten leren en veranderen?

De leerstijlen van Kolb

Het werk van Kolb over leerstijlen is het meest bekend en nog steeds handig als je het rendement van leren bij veranderingen wilt vergroten. Volgens Kolb doorloopt iedereen een cyclus bij het leren. Deze leerstijlen volg je altijd, het punt waarop je de cyclus begint kan per persoon verschillen. Ook heb je een voorkeur voor een bepaalde leerstijl.

  1. concreet ervaren
  2. waarnemen en overdenken
  3. abstracte begripsvorming
  4. actief experimenteren

De leerstijl die je voorkeur heeft hangt veelal samen met je persoonlijkheid. Kolb onderscheidt de doeners, de denkers, de dromers en de beslissers. De ‘doeners’ willen zo snel mogelijk aan de slag willen en graag oefenen. Terwijl de ‘denker’ liever eerst informatie tot zich neemt om zich een beeld te vormen. Bijvoorbeeld bij de eerste keer dat je een nieuw apparaat gebruikt. Doeners beginnen ermee te werken, drukken wat knoppen in om te zien wat er gebeurt. Denkers lezen liever eerst de handleiding om te bepalen hoe het apparaat werkt.

Hoe leren medewerkers bij veranderingen

Op dezelfde manier gaan jouw medewerkers om met veranderingen in jullie organisatie. De doener wil graag aan de slag zonder teveel restricties en zo al gaande weg nieuw gedrag aan leren. De denker wil graag een plan, weten wat er van hem gevraagd wordt in de nieuwe situatie om vervolgens zijn acties te bepalen.

Tegenwoordig zijn veranderingen vaak complex en wil men vooral ‘organisch’ veranderen in plaats van werken met een ‘blauwdruk’. Organisch werken gaat via stapjes, experimenteren, pilots doen en vervolgens aanpassen en doorgaan. Dit is op het lijf geschreven van de doeners en beslissers. Terwijl de denkers en dromers iets anders nodig hebben en worstelen met de verandering. Een worsteling die al snel als weerstand of onwil wordt getypeerd.

Wil je medewerkers op maat laten leren?

Wij kiezen daarom bij ‘verandervragen’ van organisaties altijd voor een aanpak waarin de verschillende persoonlijkheden binnen de organisatie op maat kunnen leren. Door een mix van interventies, het aanbieden van zowel individuele (vaak on-line) verdieping, van achtergrond informatie en door gezamenlijke interactie in groepen, kunnen mensen als het ware een leertraject op maat volgen.
Hierdoor zijn meer mensen in staat hun potentie ten volle te benutten. Door in te stappen op het punt van hun voorkeur van de leercyclus én door uitgedaagd te worden de volledige leercyclus te doorlopen. Hierdoor leren mensen beter en beklijft het geleerde langer. Mensen kunnen op hun manier veranderen.

Door vanuit de organisatie rekening te houden met de verschillende type mensen en hun voorkeuren qua leerstijl, ontstaat er meer draagvlak voor de verandering. Denk daarom bij de komende verandering, aan de leercyclus en pas je aanbod aan. Niet alleen die korte, interactieve workshop, waar steeds dezelfde groep mensen aan meedoet. Je kan tijdig de andere groepen bereiken, informeren en in beweging brengen.

Zo zorg je ervoor dat alle medewerkers op het juiste punt kunnen instappen.

Hieronder zie je twee voorbeelden van mensen met een verschillende leerstijl. Toch wil je dat ze beiden ander gedrag gaan vertonen en dus gaan leren. Door rekening te houden met hun leerstijl kan je ze helpen op maat te leren en te veranderen.

frank-voorbeeld-lerenanita-voorbeeld-leren

Benieuwd hoe mensen in jouw organisatie leren en hoe je je leeraanbod daarop kan inrichten? We helpen je een beeld te vormen van de persoonlijkheden in de organisatie en hun voorkeur qua leren. We sparren graag over leren tijdens veranderingen en hoe je daarin als P&O adviseur goed je bijdrage kan leveren.