Organisaties in verandering

Organisaties veranderen, soms vanuit pure noodzaak en soms gedreven door ambitie. De huidige situatie begint te knellen en de gewenste toekomst krijgt nog geen vorm. De verschillen tussen mensen maken, dat zij deze veranderingen anders beleven. Zij hebben ook andere behoeftes om mee te kunnen bewegen.  Ze moeten zowel loslaten, willen als kunnen.
Succesvolle organisaties begrijpen dit en maken gebruik van alle talenten en voorkeuren van mensen. Wij helpen organisaties succesvol te veranderen. 

Veranderen betekent loslaten van het oude en opnieuw verbinden met het nieuwe. Mensen hebben ondersteuning nodig om deze beweging te maken. Dan kunnen zij zich met al hun talenten en energie inzetten voor de verandering.
Wij zijn specialist in het veranderen van mensen en organisaties. 

“Bureau de Sleutel ondersteunde de gemeente Bronckhorst bij haar koerswijziging met een organisatiebrede training “Open Communiceren”. Medewerkers kregen meer inzicht in zichzelf en elkaar en werden op een positieve manier tot denken gebracht. Ze scherpten hun vaardigheden aan op het gebied van feedback, gesprekstechnieken en inlevingsvermogen. Er werd door de trainers scherp geobserveerd, soms bijgestuurd, maar altijd met humor in beweging gebracht. Als organisatie hebben wij een waardevolle stap gemaakt naar het Verbindend werken.” Miriam Jansen, manager gemeente Bronckhorst.

Werken vanuit de intentie

Organisaties en mensen werken vanuit een intentie. Deze intentie is het kompas voor alles wat je doet. Het geeft ook richting aan de toekomst. Inzicht in de huidige intentie geeft verbinding en is de basis voor een succesvolle verandering.

Op een speelse manier maken we de intentie van de organisatie gezamenlijk zichtbaar. We brengen de voorkeuren in beeld, faciliteren de dialoog over de sterke en zwakke punten en maken zichtbaar wat mogelijk is. 

Loslaten om opnieuw te verbinden

Een verandering van werkwijze en van identiteit, vraagt om loslaten van het oude en verbinden met het nieuwe. Wij helpen mensen deze stap te maken en organisaties om deze beweging te versterken. Wat is goed en willen we behouden, wat is ongewenst en wat hebben we extra nodig. Als je dat samen begrijpt, is er ruimte om de gewenste toekomst te formuleren en te omarmen. Dit leidt tot:

  • minder weerstand
  • een veranderroute die aansluit bij de mensen
  • energie om te werken aan verandering
  • benutten van alle talenten van mensen
  • meer eigen verantwoordelijkheid van medewerkers
  • beweging met resultaten

De organisatie staat er gekleurd op

Elke organisatie is uniek door de mensen die er kleur aangeven. Inzicht in wat potentieel aanwezig is binnen de organisatie, maakt het mogelijk meer gebruik te maken van de talenten van mensen. We bieden organisaties inzicht in hoe ze nog beter kunnen werken en de sterkte van de organisatie kunnen verbeteren.