Toekomst in beeld

Workshop Toekomst in beeld

Als je aan de slag wilt met een verandering, heb je meestal wel voor ogen wat je ongeveer wilt bereiken en waarom. Maar om mensen echt in beweging te brengen is er meer nodig. Met een goed beeld van de nabije toekomst, uitgewerkt in concrete voorbeelden van gedrag weten mensen wat de bedoeling is. Het gaat leven, geeft richting en je kan samen het beeld completer maken.

Wat wil je bereiken
Als je wilt gaan veranderen, wil je dat mensen hierin meegaan, wil je het proces nader uitwerken en vooral stappen vooruit maken. Je krijgt dit sneller voor elkaar als de beelden van de gewenste situatie concreter zijn uitgewerkt. Vaak is er wel een visie, koers of meerjarenplan maar dat nodigt mensen nog onvoldoende uit tot acties of meebewegen, want iedereen kijkt vanuit zijn eigen bril naar de werkelijkheid. Een gezamenlijk beeld van de toekomst is nog lastiger. Je kan dit samen zichtbaar maken in een workshop die richting geeft en tot beweging leidt.
Hierin zetten we de volgende stappen:

 • Waar staan we nu, wat gaat er goed, wat kan beter?
 • Wat is er in de toekomst belangrijk?
 • Welke ‘beelden’ leven er nu?
 • Hoe gaan we om met veranderingen, wat valt er te leren?
 • Hoe willen we werken en wat is de gewenste cultuur?
 • Hoe ziet ons gedrag er dan concreet uit

Iedereen heeft zijn eigen beelden van de werkelijkheid. In wat er is, wordt zichtbaar waar de huidige plus- en pijnpunten liggen. Hierdoor ontstaat een breder gedragen beeld. Als er een visie of koers is opgesteld kan je dit samen nader uitwerken. Wat wordt er van ons verwacht, wat wordt in de toekomst belangrijk en hoe willen we daarop inspelen? Dit werken we uit van werkwijzen naar concreet gedrag, waardoor het gaat leven. Het samen invulling geven aan deze beelden van de toekomst geeft inzicht in de af te leggen weg en energie om op weg te gaan.

Hoe beginnen we?

 • Na een intake gesprek met de opdrachtgever, over de aanleiding van de gewenste verandering en de huidige stand van zaken, voeren we enkele gesprekken met collega’s, stakeholders, medewerkers. Dit vergroot ons beeld van de situatie; wat is al bekend, welke veranderingen lopen al, wat zijn de kansen of bedreigingen, hoe complex is de omgeving en hoe verschillend staan mensen in dit proces.
 • Met dit vooronderzoek kunnen we de workshop goed op maat maken. Daarna organiseren we de workshop Toekomst in Beeld en werken we met groepen die elk niveau vertegenwoordigen, vooraf bepalen we de samenstelling en het aantal groepen.
 • Tijdens deze workshop werken we stapsgewijs naar het toekomstbeeld en leer je anders te kijken, met een methode om de ‘werkelijkheid’ te zien vanuit een meerkleurige bril. Deze bril gebruiken we ook om de gewenste situatie in te kleuren.
 • Na de workshop(s) maken we een verslag met het toekomstbeeld en de contouren van de veranderroute en –aanpak. We geven tips, mogelijke interventies, concrete acties en stappen die zullen bijdragen aan de gewenste situatie. Niet alleen een beeld, maar ook de weg ernaartoe.
 • Ter afsluiting bespreken we het verslag met de opdrachtgever en bieden we ondersteuning bij het communiceren van de weg en aanpak. 

Begin met het einddoel voor ogen

Een succesvolle verandering begint met een gezamenlijk beeld van de huidige situatie en een concreet beeld van de gewenste situatie. Hiervoor gebruiken wij ons kleurrijke model en concrete oefeningen waarmee je samen het proces doorloopt.