Regisseren doe je zo

In steeds meer organisaties ontstaat een nieuwe manier van werken. Er wordt samen gewerkt aan het bedenken en invoeren van ‘iets nieuws,’ terwijl de gewenste uitkomst nog niet helder vaststaat. Er is echter wel een koers, een visie of een idee van een gewenste situatie.
Duidelijk is ook, dat je dit in samenwerking moet uitwerken, vormgeven en realiseren. Daarvoor is een regisseur nodig, die zorgt dat deze ideeën meer vorm krijgen, dat er verbinding komt tussen diverse afdelingen, partijen in de omgeving of tussen mensen en dat er ruimte ontstaat voor een experiment, een nieuwe manier van werken.
Een regisseur is geen (project)leider, heeft vaak geen formele macht of budget en heeft anderen nodig om iets tot stand te brengen. Dat maakt, dat een regisseur op een andere manier te werk gaat.

Vragen, waar de regisseur mee bezig is:

  • hoe richten we het proces goed in?
  • hoe gaan we om met het talent dat voorhanden is en laten we dat optimaal bloeien?
  • welke keuzes maken we?
  • hoe stem ik mijn eigen ideeën af op die van anderen en zorg ik voor draagvlak?
  • hoe gaan we om met tijdsdruk en onverwachte situaties?
  • op welke momenten laat ik los of stuur ik juist bij?

Deze workshop geeft je inzichten en praktische handvatten die je helpen. We leggen steeds de link met de wijze van regisseren in jouw organisatie. Je ervaart wat regisseren is en hoe jij die inzet in jouw dagelijkse praktijk.

Waarom de workshop Regisseren Doe Je Zo?

Veel mensen hebben in een deel van hun werk te maken met regisseren. In deze workshop krijg je inzichten in wat regie voeren is en wat je als regisseur in de diverse stappen van het proces het beste handelt. Je krijgt meer zicht op hoe jij met jouw communicatie en gedrag sturing geeft, zoals een regisseur dat doet.

Het regieproces kenmerkt zich door 6 stappen, die in elkaar overgaan. Dit is een creatieproces, dat vanuit een visie leidt tot werkelijkheid, tot verbetering of vernieuwing.
In elke organisatie zijn de vraagstukken anders en ligt de nadruk meer (of juist minder) op bepaalde stappen. Ze worden echter allemaal doorlopen, soms op verschillende manieren. We gebruiken een Regiemodel dat daar naadloos op aansluit om duidelijk te maken wat regisseren is en waarin het verschilt van projecten. En wat er in elke fase van de regisseur en van de deelnemers en stakeholders gevraagd wordt.

Programma Regisseren Doe Je Zo

In deze workshop krijgen mensen meer handen en voeten aan hun rol als regisseur. Ook als dit maar een klein deel van je takenpakket is, is het belangrijk om te ervaren en te weten wat er van je wordt verwacht en welke instrumenten en vaardigheden je inzet voor het beste resultaat. Daarnaast krijg je concrete handvatten en ondervind je wat werkt.

We doen diverse opdrachten, waarbij onze trainers steeds de link leggen met jullie praktijk van regisseren en zaken waar je tegenaan loopt. Op deze manier word je je bewuster van je rol.

Het echt trainen van deze vaardigheden is in een dag niet mogelijk. Er ontstaat echter wel een duidelijk en gemeenschappelijk beeld hoe te handelen. Dit geeft je grip op het proces van regisseren, zodat je met betere samenwerking tussen alle partijen de gewenste resultaten haalt.

Hoe werkt het?

Regisseren Doe Je Zo is een incompany workshop die aangepast wordt aan de situatie of de interne rol van een regisseur of regieteam.
We werken in groepen van 8 tot maximaal 20 deelnemers met 2 ervaren trainers, die als organisatieadviseur en trainer ervaring hebben met het versterken van ieders rol in processen, samenwerken en communiceren. En dus hoe jij zelf in de regisseursrol groeit op basis van jouw talenten.

We gebruiken het Regiemodel in 6 stappen.

Wil jij meer grip op de manier waarop jij als regisseur vormgeeft aan een proces? Dan is deze workshop Regisseren Doe Je Zo voor jou!