Ga terug

Kleurrijke teamontwikkeling

Kleurrijke teamontwikkeling kent drie stappen met verschillende onderwerpen om het team te helpen de gewenste ontwikkeling te realiseren. Deze stappen worden gevolgd in de online training 'Kleurrijke teamontwikkeling'. Zo zorgen we er samen voor dat jouw team kan groeien. De stappen bestaan uit 'Waar staat het team nu?', 'Waar wil het team naar toe?' en 'Hoe gaat het team daar komen?'

Hoe zit de online training teamontwikkeling in elkaar? 

Zoals benoemd volgen we de drie stappen van kleurrijke teamontwikkeling. Hieronder wordt besproken hoe we deze stappen aanvliegen. 

Stap 1: Waar staat het team nu?

We beginnen met een intake om van ieder teamlid een beeld te krijgen en de aandachtspunten te bespreken. Op basis daarvan bepalen we samen de doelen van de teambegeleiding en de onderwerpen die aan bod komen. We schetsen bovendien de context waarbinnen het team opereert.

Ieder teamlid vult de online vragenlijst van Insights Discovery in, op basis van deze vragenlijst wordt een persoonlijk profiel gemaakt. Op basis van de inzichten uit de profielen zoomen we in op de kwaliteiten en valkuilen van het team, de teamcultuur en onderlinge dynamiek.

Stap 2: Behoeftenanalyse, waar wil het team naar toe?

In deze fase werken we aan de vier pijlers en acht elementen van teameffectiviteit van het Insights model. Op een praktische manier brengen we samen met het team in beeld waar ze willen staan op gebieden als resultaat, doelen, proces en werkwijze, klimaat en samenwerking, wendbaarheid en vernieuwing.

Stap 3: Aan de slag, hoe gaat het team daar komen?

We helpen het team met onze communicatie-aanpak waardoor er meer en beter naar elkaar wordt geluisterd, er betere beslissingen worden genomen en er makkelijker feedback wordt gegeven. Teamleden leren zich uit te spreken en samen te praten. Dit leidt tot meer verbondenheid en vertrouwen, dat nodig is om de gewenste resultaten te bereiken. Aan de hand van de behoefteanalyse uit stap 2 maken we een concreet ontwikkelprogramma om de gewenste toekomst te realiseren.

We werken aan de hand van de inzichten die het Insights Discovery model biedt en gebruiken het e-book 'Teamontwikkeling in 3 stappen' van Insights, de profielen en door ons zelf ontwikkelde werkvormen en aanpak om online het team te begeleiden.

Een online trainingen voor jouw team volgen bij Bureau de Sleutel 

Wil jij zorgen dat jouw team een groei doormaakt en daardoor betere resultaten levert? Deze online training van Bureau de Sleutel kan dan zeker interessant zijn! Wil je meer informatie ontvangen over de training zelf of over de werkwijze? Neem vrijblijvend contact met ons op, we vertellen je graag meer. 

Contact

Direct contact

Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Trainingen en workshops

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?
Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wil jij meer gebruikmaken van je mogelijkheden en werken vanuit je sterke punten? Ontdekken wat jouw talenten zijn en hoe je ze voorrang geeft in je werk? Deze 2-daagse training geeft je inzicht in je persoonlijkheid, talenten, voorkeuren in werk en mogelijkheden. Je verruimt je blik, waardoor je meer mogelijkheden gaat zien, zowel binnen je huidige werk als in een nieuwe richting.

Lees meer
Communicatie Verbeteren in je Team
Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie en samenwerking binnen jouw team gaan hand in hand. Communicatie en goede resultaten ook. Maar wanneer collega’s langs elkaar heen werken en weinig communiceren, leidt dit tot onbegrip en frustratie. De kwaliteit van het werk loopt terug en (interne) klanten hebben er last van. In deze training leert jouw team om zo te communiceren en feedback te geven, dat je dat terugziet in betere prestaties en resultaten!

Lees meer
Effectief Samenwerken als Team
Effectief Samenwerken als Team

Effectief Samenwerken als Team

Deze training is bedoeld voor teams die sterker willen worden door beter samen te werken. Met inzicht in jullie talenten en voorkeuren en de onderlinge samenwerking kan het team effecten bereiken zoals: goede resultaten, het snel oplossen van problemen, blije klanten, meer werkplezier en ruimte voor persoonlijke groei. Het begint met goed samenwerken!

Lees meer
Bepaal je koers
Bepaal je koers

Bepaal je koers

Leer zelf regie nemen op je eigen werkplezier, doelen, loopbaan en jouw verdere persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand van deze online training ga je aan de slag om jezelf beter te leren kennen, te ontdekken wat je kan en wat je wilt. Je leert om te sleutelen aan je huidige baan om deze weer passend te maken en bepaalt je eigen koers; je wensen en doelen voor je loopbaan.

Lees meer

Copyright © 2022 Bureau de Sleutel | Voorwaarden | Privacyverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM