Ga terug

Sterke mensen, maar geen sterk team

25 oktober 2020

Bureau de Sleutel

‘Iedereen werkt hier heel hard en we hebben ook lol met elkaar, hoe komt het dat de resultaten toch achterblijven?’ Zo begon mijn gesprek met een manager van een team communicatie-adviseurs.

Zij geeft leiding aan een leuke groep van 8 professionals, goed opgeleid, veel dertigers en dol op hun vak, maar zij krijgt het niet voor elkaar om als team verder te groeien. Ze voert de laatste tijd veel individuele gesprekken, om mensen te adviseren over hun projecten, maar ook om problemen op te lossen binnen het team. Als er dingen fout dreigen te gaan en de deadline nadert, is het soms hectisch op het werk of richt ieder zich sterk op zijn of haar eigen klussen. De manager moet bijsturen, sussen of uitpraten en ook nog nieuwe opdrachten binnenhalen. Ze zucht ervan; ‘het zou zo fijn zijn als teamleden meer zaken zelf kunnen oppakken, elkaar om hulp vragen en elkaar eerder aanvullen dan steeds die discussies. Maar ze zijn stuk voor stuk heel enthousiast hoor.’ In deze blog vertellen we je graag meer over waar de valkuilen liggen en hoe je dit kunt oplossen. De hulp van Bureau de Sleutel nodig? Bekijk de training Effectief samenwerken als team

Teamwork creëren en de valkuilen

In elk team waarin mensen samen een resultaat moeten halen, kunnen problemen ontstaan in de samenwerking of in het verbeteren van de werkwijze. Het gaat niet altijd om conflicten. Soms zijn de teamleden best tevreden, maar wil de leider dat het team meer zelf oppakt, dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen en zaken zelf goed regelen.

In zijn boek De vijf frustraties van teamwork beschrijft Patrick Lencioni vijf frustraties, valkuilen, voor goed teamwork. Het gaat daarbij om de volgende punten. 

  1. Er is onvoldoende vertrouwen, teamleden zijn niet bereid zich kwetsbaar op te stellen.
  2. Angst voor conflicten (uitspreken): mensen zijn niet in staat inhoudelijk van mening te verschillen en het gesprek aan te gaan. Zij geven liever geen directe feedback.
  3. Gebrek aan betrokkenheid en onvoldoende verbinding op een gemeenschappelijk doel en gedeelde visie.
  4. Teamleden nemen te weinig verantwoordelijkheid en roepen anderen slechts aarzelend ter verantwoording. Er zijn vage afspraken en ieder mag het op zijn of haar eigen manier doen.
  5. Er is onvoldoende aandacht voor de resultaten, men is meer bezig met elkaar en de eigen doelen.

Volgens Lencioni is de zwakste schakel bepalend voor de sterkte van het team: “Net als bij een ketting met een kapotte schakel gaat het teamwork achteruit als een frustratie zich kan ontwikkelen.” Positief gesteld kan je dus een team sterker maken door extra aandacht te schenken aan de zwakkere schakels.

Goed zicht op het team

Om te kunnen werken aan een sterker team, vind ik goed zicht op de teamleden en de sterke en zwakke schakels in het teamwork belangrijk. De schakels maak ik inzichtelijk door alle teamleden een Lencioni Teamscan in te laten vullen. Door zowel het huidige als het gewenste gedrag te scoren, worden de sterke en zwakkere schakels zichtbaar en ook de behoefte aan verandering.
Het wordt heel duidelijk waar ruimte voor verbetering is. Hiermee kun je aan de slag en samen verbeteracties opstellen om een sterker team te worden. Zicht op de teamleden krijg ik door gebruik te maken van persoonlijkheidsprofielen. Hierdoor weet ieder wat de talenten, voorkeuren en valkuilen van alle teamleden zijn. Dit inzicht leidt al snel tot begrip over iemands handelen en biedt tegelijkertijd de handvatten voor betere samenwerking of taakverdeling. Door meer gebruik te maken van de sterke punten van de teamleden, wordt het team als geheel sterker.

Versterken van dit team

Toen we op een teamdag de persoonlijkheidsprofielen met de communicatie-adviseurs bespraken, werd zichtbaar dat er hele duidelijke verschillen waren tussen de mensen. Het zicht op ieders voorkeuren zowel in gedrag als in werkwijze en het feit dat iedereen ontwikkelpunten heeft (ook de leider) vergrootte het onderlinge vertrouwen enorm.
De teamscore van de communciatie-adviseurs liet zien, dat ondanks de grote betrokkenheid en het onderling vertrouwen, het uitspreken van verschillen in inzicht nog een zwak punt is. Ook het nemen van de verantwoordelijkheid voor het geheel, het gericht zijn op verbetering van de prestaties scoort laag. Deze combinatie maakt het lastig om elkaar feedback te geven of aan te spreken op afspraken of aanpak van werk. Dan is het gemakkelijker om hiermee naar de manager te gaan, die de problemen gaat oplossen.

Het is een jong en gedreven team dat graag wil ‘scoren’ met goede adviezen en vervolgopdrachten, in een goed team. Hoe dat het beste lukt, krijgt nu onvoldoende aandacht van de teamleden, er is te weinig focus op de resultaten. De beoogde doelen en gerealiseerde prestaties zijn niet erg duidelijk of worden te weinig gedeeld. De aandacht gaat naar andere zaken of naar de frustraties in het team. Tijdens het bespreken van deze resultaten was er veel herkenning, er werd zelfs gelachen ‘ waarom doen wij dit toch!?’. Er kwamen direct suggesties voor verbeteringen.

Naar een sterker team

Na het inzicht en de behoefte aan verbetering werd de stap naar acties en afspraken maken gezet. In de rapportage van de teamscan worden al verbeteracties aangereikt. Maar niet alles is even noodzakelijk, kies één of twee zwakkere schakels, kenmerken die op elkaar voortbouwen.

Een sterk team kenmerkt zich volgens Patrick Lencioni door:

  1. Een groot onderling vertrouwen
  2. Het uitspreken van verschillende inzichten
  3. Een grote betrokkenheid bij de gekozen aanpak en genomen besluiten
  4. Sterke verantwoordelijkheid voor het team en de teamleden
  5. Het realiseren van een gezamenlijk doel en resultaat.

In dit team was het belangrijk om de aandacht op de gezamenlijke Verantwoordelijkheid te richten. Tot dan toe had alleen de manager een up to date zicht op de projecten, de inkomsten, de bezettingsgraad en de uitstaande offertes. Dat is belangrijke informatie voor het hele team om te weten. Goed zicht op ieders workload voorkomt scheve gezichten. Dus hierover werden acties opgesteld.

Alles informatie werd gedeeld en dus bespreekbaar, het werd een vast agendapunt voor het tweewekelijks teamoverleg. Uit de talenten bleek dat twee adviseurs een sterke voorkeur voor strategisch advies en gesprekken met opdrachtgevers hadden. Zij kregen een grotere rol in het accountmanagement en het voeren van commerciële gesprekken. Bij het schrijven van voorstellen zouden zij de juiste collega’s betrekken. Er werd een on-line planning gemaakt, waarin ieder deadlines, projecten of klantafspraken kon volgen of bijwerken. Zo werd het ook makkelijker om elkaar om hulp te vragen en groeide het vertrouwen.
In de tweede teamdag bleek dat de zichtbare doelen, prestaties en werkafspraken de energie vergrootte. De verantwoordelijkheid voor het resultaat was voelbaar, goed omgaan met verschillen nog wel lastig.

Daarom gingen deze dag dieper in op constructief overleggen om samen vanuit de verschillen tot besluiten te komen. Door te oefenen met het geven en ontvangen van feedback en afspraken te maken voor het komende half jaar, stond dit team weer eens stuk sterker. Klaar voor nog betere resultaten en veel werkplezier.

Ook hulp nodig bij het creëren van een sterk team? Bureau de Sleutel kan jullie helpen! Bekijk onze trainingen of neem vrijblijvend contact op voor een training op maat! 

Neem contact op!

 

Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Online trainingen

Samenwerken op afstand
Samenwerken op afstand

Samenwerken op afstand

Op afstand werken is tegenwoordig de norm en dat gaat nog een tijd zo duren. Inmiddels ben je wel meer gewend aan het op afstand van je collega's en je team werken, toch zijn er nog dingen die je effectiever en prettiger kunnen. Hoe houd je de verbinding met collega's, hoe stem je taken af, hoe verdeel je werk en privé en hoe kan je jouw mening laten horen in online meetings? Deze en andere vragen leer je beantwoorden in de online training "Op afstand samenwerken".

Lees meer
Online trainingen
Online trainingen

Online trainingen

Ook als je veel thuis werkt, kan je ruimte maken om je te ontwikkelen. Hiervoor hebben wij een aantal praktische online trainingen gemaakt, die je in je eigen tempo kan volgen.

Lees meer
Benut de kwaliteiten van het team
Benut de kwaliteiten van het team

Benut de kwaliteiten van het team

Een team bestaat uit een verzameling kwaliteiten die door de teamleden worden inbracht. Een sterk team weet wat de kwaliteiten van ieder teamlid zijn en is in staat deze optimaal te benutten. Door inzicht in de teamleden en hun sterke punten, kan je als team sterker worden en effectiever samenwerken en de taken verdelen. Ook als je alleen online met elkaar samenwerkt.

Lees meer
Online teamontwikkeling
Online teamontwikkeling

Online teamontwikkeling

Elk team is uniek, door de samenwerking tussen de verschillende mensen. Maar als je op afstand werkt vallen de kwaliteiten en de kracht van het team wat uit elkaar. Je kan ook online je team versterken en doorontwikkelen.

Lees meer
Leiding geven op afstand
Leiding geven op afstand

Leiding geven op afstand

Als manager ben je nu al gewend aan het leiding geven op afstand en het contact houden met je mensen. Maar verschillende teamleden hebben andere vormen van sturing, contact of begeleiding nodig. Dit goed te doen vanuit huis is een vak apart. In deze training krijg je inzichten om meer op maat leiding te geven, je leert om te zorgen voor effectieve samenwerking op afstand en hoe je zelf met meer resultaat en rust leiding kan geven en gebruik te maken van allerlei online mogelijkheden.

Lees meer
Kleurrijke teamontwikkeling
Kleurrijke teamontwikkeling

Kleurrijke teamontwikkeling

Juist nu er op afstand wordt samengewerkt ben je op zoek naar manieren om je team te helpen effectiever te worden én goed samenwerken. Met gerichte begeleiding op de thema's die aandacht vragen, kan het team stappen zetten .

Lees meer
Bepaal je koers
Bepaal je koers

Bepaal je koers

Leer zelf regie nemen op je eigen werkplezier, doelen, loopbaan en jouw verdere persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand van deze online training ga je aan de slag om jezelf beter te leren kennen, te ontdekken wat je kan en wat je wilt. Je leert om te sleutelen aan je huidige baan om deze weer passend te maken en bepaalt je eigen koers; je wensen en doelen voor je loopbaan.

Lees meer

Trainingen en workshops

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?
Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik?

Wil jij meer gebruikmaken van je mogelijkheden en werken vanuit je sterke punten? Ontdekken wat jouw talenten zijn en hoe je ze voorrang geeft in je werk? Deze 2-daagse training geeft je inzicht in je persoonlijkheid, talenten, voorkeuren in werk en mogelijkheden. Je verruimt je blik, waardoor je meer mogelijkheden gaat zien, zowel binnen je huidige werk als in een nieuwe richting.

Lees meer
Communicatie Verbeteren in je Team
Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie Verbeteren in je Team

Communicatie en samenwerking binnen jouw team gaan hand in hand. Communicatie en goede resultaten ook. Maar wanneer collega’s langs elkaar heen werken en weinig communiceren, leidt dit tot onbegrip en frustratie. De kwaliteit van het werk loopt terug en (interne) klanten hebben er last van. In deze training leert jouw team om zo te communiceren en feedback te geven, dat je dat terugziet in betere prestaties en resultaten!

Lees meer
Effectief Samenwerken als Team
Effectief Samenwerken als Team

Effectief Samenwerken als Team

Deze training is bedoeld voor teams die sterker willen worden door beter samen te werken. Met inzicht in jullie talenten en voorkeuren en de onderlinge samenwerking kan het team effecten bereiken zoals: goede resultaten, het snel oplossen van problemen, blije klanten, meer werkplezier en ruimte voor persoonlijke groei. Het begint met goed samenwerken!

Lees meer
Sollicitatietraining
Sollicitatietraining

Sollicitatietraining

Je overweegt ander werk, maar ziet op tegen het solliciteren. Je hebt een verouderd cv en geen linkedinprofiel, omdat het jaren geleden is dat je bezig was jezelf te ‘verkopen.’ In deze Sollicitatietraining geen lastige rollenspellen, maar veel concrete tips en feedback op jouw cv. Je maakt je eigen portfolio. Praktische opdrachten zorgen dat je weet wat je het beste doet om zelf die leuke baan te vinden.

Lees meer
Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit
Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit

Meeveranderen met de Organisatie; Vergroot je mentale flexibiliteit

Wil jij je goed voorbereiden op mogelijke veranderingen in jouw organisatie? Kan je ook leren om nieuwsgierig te zijn naar de toekomst en bepalen wat jouw inbreng daarin is? Wil je ontdekken wat het voor jou soms lastig maakt om mee te veranderen en wat jou hierbij helpt? Deze training geeft je geen antwoord op hoe je toekomst er precies uit zal zien, maar wel inzichten en praktische handvatten die je helpen bij veranderingen. Je leert om zelf actief mee te bewegen met veranderingen en meer de regie te nemen!

Lees meer
Leider in flexibiliteit
Leider in flexibiliteit

Leider in flexibiliteit

Je wilt dat jouw medewerkers zich ontwikkelen en zelfstandig en met eigenaarschap hun werk uitvoeren. Ben jij in staat om hen daar op een goede manier bij te helpen? Hoe motiveer je mensen om hun talenten verder te ontwikkelen, om te groeien en goed te presteren? Dit zijn vragen die niet alleen bij het jaarlijkse functioneringsgesprek aan bod komen, maar juist door iedere dag hen te laten groeien.

Lees meer

Copyright © 2022 Bureau de Sleutel | Voorwaarden | Privacyverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM