Hoe leer jij?

Je kan elke dag iets leren, door nieuwe dingen te doen, informatie tot je te nemen, ervaringen in een nieuwe opdracht of omgeving, het volgen van trainingen en het reflecteren op je eigen gedrag. Hoe je het beste leert is voor iedereen anders.
Waar de een graag leert door te proberen en te doen, neemt de ander het liefst eerst gedegen kennis tot zich. Leren gaat met horten en stoten, het is niet een alsmaar stijgende lijn. Je hebt ook tijd nodig om opgedane kennis en ervaring te verwerken en het je echt eigen te maken. Dan zit je een tijdje in je comfort-zone en wordt het geleidelijk weer tijd voor iets nieuws.

Om nieuwe dingen te kunnen leren, moet je soms andere dingen afleren. Nieuw gedrag vraagt ook om afscheid nemen van oud gedrag. Leren kan dan taai of lastig zijn, aangezien het huidige gedrag al jaren onderdeel van je manier van doen is. Dat schud je niet zomaar van je af, daar moet je bewust mee bezig. Je moet het echt willen en het kost oefening. Zelfs als het gaat om iets relatief eenvoudigs, zoals de overstap van Windows naar een Apple; hoe vaak gaat er door je heen ‘ zo deed ik dat altijd’. Maar na twee weken wil je nooit meer terug, het gebruiksgemak is snel gewoon geworden.

Als het om grotere, of complexe veranderingen gaat in je organisatie, is het lastiger. Het proces duurt lang en je hebt weinig invloed op de uitkomsten. Ineens is het zover. Terwijl de organisatie verandert, gaat het werk gewoon door. Je moet schipperen met je tijd om zowel het werk af te krijgen als nieuwe vaardigheden te leren, om in de nieuwe situatie mee te kunnen. En dat in een omgeving die onrust en onzekerheid oproept doordat de toekomst onduidelijk is, of waar je collega’s van werkplek veranderen.
Hoe zorg jij dan goed voor jezelf en hoe leer je snel de gevraagde nieuwe kennis of vaardigheden aan? Hoe zorg je voor ‘leren op maat’?

De leerstijlen van Kolb

Als het gaat over leerstijlen, is het werk van Kolb nog steeds het meest bekend en handig als je het rendement van leren bij veranderingen wilt vergroten. Volgens Kolb doorloopt iedereen een cyclus bij het leren. Deze leerstijlen volg je altijd, het punt waarop je de cyclus begint kan per persoon verschillen. Ook heb je een voorkeur voor een bepaalde leerstijl, er zijn er vier:

  1. concreet ervaren
  2. waarnemen en overdenken
  3. abstracte begripsvorming
  4. actief experimenteren

De leerstijl die je voorkeur heeft hangt veelal samen met je persoonlijkheid. Kolb onderscheidt de doeners, de denkers, de dromers en de beslissers.
De ‘doeners’ willen zo snel mogelijk aan de slag en willen graag oefenen. Terwijl de ‘denker’ liever eerst informatie tot zich neemt om zich een beeld te vormen. Bijvoorbeeld bij de eerste keer dat je een nieuw apparaat gebruikt. Doeners beginnen ermee te werken, drukken wat knoppen in om te zien wat er gebeurt. Denkers lezen liever eerst de handleiding om te bepalen hoe het apparaat werkt.

Wil je op maat laten leren?

Hieronder zie je twee voorbeelden van mensen met een verschillende leerstijl. Door rekening te houden met hun leerstijl kunnen zij op maat te leren en veranderen. Dat is voor hen het meest effectief en kost zo min mogelijk energie.

Als je een Insights Discovery profiel hebt, kunnen we jouw profiel uitbreiden met een hoofdstuk over de leerstijlen. Je krijgt dan op maat inzicht in de manier van leren die bij jou past en zorgt zo voor een optimaal leerproces.

Belangrijk is wel om te realiseren dat je het beste leert door juist verschillende stijlen te combineren. De doener die graag aanpakt, aan de slag gaat en gaande weg leert, kan nog meer en beter leren door af en toe te reflecteren op wat hij heeft gedaan. Welke ervaringen heeft de doener gehad en welke lessen trekt hij daaruit? Wellicht helpt het hem verder door niet méér van hetzelfde te doen, maar juist eerst kennis te vergaren en dat daarna in de praktijk uit te proberen. Dit kan tot een leerdoorbraak leiden.

De denker kan heel veel kennis vergaren, op enig moment moet je dat wel gaan uitproberen en toepassen. Pas door je kennis toe te passen maak je het je eigen. De ervaringen maken je kennis praktischer en je krijgt meer en meer vertrouwen door het te doen. Durf dus te gaan doen, ook al weet je het nog niet 100% zeker.

Wat is jouw stijl van leren?

Wil je effectiever nieuwe dingen leren, weet dan ook wat je favoriete leerstijl is en hoe je dit goed kan benutten of aanvullen. Mocht je al een Insights Discovery profiel hebben dan kunnen we dat uitbreiden met een hoofdstuk over je leerstijl.
Heb je nog geen profiel? Wellicht is dit een goed moment om meer over jezelf, je talenten, persoonlijkheid en je leerstijl te weten te komen.

Neem contact met ons op om meer te weten over hoe jij leert.