Een sterk team bouwen

Als afdelingshoofd ben je voortdurend brandjes aan het blussen. Of je hebt een team, waarin mensen niet samenwerken en onderling gedoe de boventoon voert.
Herkenbaar?
Het leidt tot een lage productiviteit, uitval en slecht functionerende medewerkers. En dat gaat ten koste van je resultaten.

Dat kan anders: bouw aan een goed presterend, sterk team.

Dit zijn de bouwstenen voor een sterk team:
1. de teamleden vertrouwen elkaar en werken op een professionele samen
2. ze voeren open discussies om de beste keuze te maken
3. er is een gevoel van betrokkenheid en commitment bij de gekozen aanpak
4. ze nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen en elkaars werk
5. ze zijn gericht op het realiseren van de gewenste resultaten

Bouwen begint bij jou als leidinggevende. Jij beslist dat je de leider van een sterk team bent, samen met je mensen. Wij helpen je daarbij. We gaan met jou en je team aan de slag in een teamtraject. Elk traject is maatwerk en sluit naadloos aan bij jullie praktijk.

“Door de teamcoaching van Bureau De Sleutel werden we van los zand een hecht en sterk team. De laatste sessies maken dat er nu ook weer ruimte is voor persoonlijke verdieping en kunnen loslaten in vertrouwen.” Team BMO van een gemeente

Werken aan een stevige basis

We maken de intentie van het team zichtbaar, de basis van waaruit wordt samengewerkt. Door anders naar het team te kijken leer je als teamlid meer gebruik te maken van elkaars talenten. Zo werk je zelf aan de bouwstenen van een sterk team.
Je krijgt inzicht in de talenten van jezelf en elkaar, in de sterke punten en ieders persoonlijkheid. Met dit inzicht groeit het wederzijds begrip en het vertrouwen. De communicatie en samenwerking verbeteren en dat zie je terug in de prestaties. 

We gaan voor concrete resultaten. De dagelijkse praktijk wordt gebruikt om actief aan de slag te gaan. We combineren theorie en zelfinzicht met praktische opdrachten en reflecties, die leiden tot verbeteringen in de praktijk. 

Wat bereik je met een sterk team?

Stapsgewijs leren je mensen samen te groeien tot een sterk geheel. Het gevolg:

 • jij geeft met vertrouwen je mensen de ruimte om zelfstandig resultaten te behalen
 • teamleden doen minder een beroep op jou en meer op elkaar
 • het team reageert sneller op veranderingen
 • jij hebt meer tijd en richt je energie op de toekomst
 • je team presteert beter en neemt verantwoordelijkheid
 • teamleden werken vanuit een gezamenlijke intentie

Hierin zetten we de volgende stappen:

 • Waar staan we nu, wat gaat er goed, wat kan beter?
 • Wat is er in de toekomst belangrijk?
 • Welke ‘beelden’ leven er nu?
 • Hoe gaan we om met veranderingen, wat valt er te leren?
 • Hoe willen we werken en wat is de gewenste cultuur?
 • Hoe ziet ons gedrag er dan concreet uit

Toekomst in beeld

Als je aan de slag wilt met een verandering, heb je meestal wel voor ogen wat je ongeveer wilt bereiken en waarom. Maar om mensen echt in beweging te brengen is er meer nodig. Met een goed beeld van de nabije toekomst, uitgewerkt in concrete voorbeelden van gedrag weten mensen wat de bedoeling is. Het gaat leven, geeft richting en je kan samen het beeld completer maken.  

Wat wil je bereiken
Als je wilt gaan veranderen, wil je dat mensen hierin meegaan, wil je het proces nader uitwerken en vooral stappen vooruit maken. Je krijgt dit sneller voor elkaar als de beelden van de gewenste situatie concreter zijn uitgewerkt. Vaak is er wel een visie, koers of meerjarenplan maar dat nodigt mensen nog onvoldoende uit tot acties of meebewegen, want iedereen kijkt vanuit zijn eigen bril naar de werkelijkheid. Een gezamenlijk beeld van de toekomst is nog lastiger. Je kan dit samen zichtbaar maken in een workshop die richting geeft en tot beweging leidt.
Iedereen heeft zijn eigen beelden van de werkelijkheid. In wat er is, wordt zichtbaar waar de huidige plus- en pijnpunten liggen. Hierdoor ontstaat een breder gedragen beeld. Als er een visie of koers is opgesteld kan je dit samen nader uitwerken. Wat wordt er van ons verwacht, wat wordt in de toekomst belangrijk en hoe willen we daarop inspelen? Dit werken we uit van werkwijzen naar concreet gedrag, waardoor het gaat leven. Het samen invulling geven aan deze beelden van de toekomst geeft inzicht in de af te leggen weg en energie om op weg te gaan.

Lees verder

Een sterk team bouwen: gebruik alle talenten

Voor elk team geldt, dat mensen effectiever willen samenwerken door meer gebruik te maken van elkaars talenten. Met een helder beeld van ieders toegevoegde waarde bepaal je samen, waarmee het team zich wil versterken. Is er meer focus en oog voor de resultaten nodig of willen jullie de flow versterken en beter inspelen op veranderingen? Samen bepalen we welke bouwstenen nodig zijn en hoe dat vorm krijgt.

We werken met Insights Discovery, waardoor teams snel inzicht krijgen in het aanwezige potentieel en de taal leren om effectiever samen te werken en te communiceren.

Training Effectief Samenwerken als Team

Training Communicatie Verbeteren in je Team