Effectief Samenwerken als Team

Merk je dat jullie langs elkaar heen werken of dat er sprake is van eilandjes? Geeft het samenwerken energie en betere resultaten of worden mensen er juist minder gemotiveerd van? Weet jij wat de talenten en mogelijkheden van alle teamleden zijn en hoe je deze inzet voor een goede coöperatie en communicatie?
Samenwerking heeft namelijk effect op de kwaliteit van het werk, de energie binnen de afdeling de mensen en de resultaten die gehaald worden.

Deze training is bedoeld voor teams die sterk willen worden door goed samen te werken. Met inzicht in jullie besluitvorming en onderlinge samenwerking kan het team de volgende effecten bereiken:

 • goede resultaten
 • snel oplossen van problemen
 • blije klanten
 • meer werkplezier
 • ruimte voor persoonlijke groei.
  Dat begint met goed samenwerken.

Waarom Effectief Samenwerken als Team?

Het resultaat van deze training Effectief Samenwerken als Team:

 • je hebt als teamlid inzicht in jouw voorkeuren in gedrag en werkwijze
 • je hebt inzicht in de voorkeuren van alle collega’s
 • je begrijpt op welke manieren beslissingen genomen worden
 • het team kent de verbeterpunten in de manier van samenwerken, afstemmen en beslissen
 • mensen voelen zich meer betrokken en verantwoordelijk voor hun eigen en elkaars werk
 • ieders sterke punten worden herkend en benut
 • jullie hebben de sleutel in handen om ook in de toekomst met plezier en energie aan goede resultaten te werken
 • het gevolg is, dat jullie samen zorgen dat het werk voor elkaar komt, het minder energie kost en tot enthousiaste klanten leidt.

Programma

In deze teamtraining Effectief Samenwerken als Team krijg je in 1 dag meer inzicht in de talenten van alle mensen en de taken en uitdagingen als groep. Je leert op een speelse manier de huidige manier van samenwerken en beslissen te herkennen en te verbeteren. De leidinggevende en de medewerkers krijgen dezelfde focus op de doelen en hoe je daar met zijn allen invulling aan geeft.
Het herkennen van elkaars voorkeuren geeft onderling begrip en zorgt voor een gemeenschappelijke taal.
Met heldere inzichten in de manier waarop mensen zich gedragen en werken, krijg je zicht op de ‘knoppen waaraan je draait’ om als eenheid te verbeteren.

Met concrete oefeningen en praktische afspraken om valkuilen te voorkomen en met plezier samen te werken sluiten we de bijeenkomst af.

Hoe werkt het?

De training Samenwerken als Team is maatwerk. Elke groep heeft namelijk zijn eigen dynamiek, afhankelijk van de mensen, de mate van samenwerking en de taken en resultaten. Ook de rol van de leidinggevende en de mate van zelfstandig werken hebben invloed op een doeltreffende samenwerking. Daarom is een teamtraining Effectiever Samenwerken als Team altijd maatwerk.
Het programma van de training Effectief Samenwerken als Team wordt toegespitst op de situatie, de vragen en de verwachtingen, die we inventariseren in een intakegesprek met de leidinggevende en enkele teamleden.

We doen praktische oefeningen die op een speelse manier zichtbaar maken hoe jullie zelf de samenwerking kunnen verbeteren.
Bij een groepsgrootte van 6 tot 10 mensen werken we met 1 en tot maximaal 20 deelnemers werken we met 2 ervaren trainers, die ook als coach werkzaam zijn.

Zie jij het moeizaam functioneren van je team momenteel met lede ogen aan? Of met de handen in het haar? Dan is deze training Effectief Samenwerken als Team voor jullie.