Meer en beter met eigen talenten, de Feyenoord aanpak

Stefan volgde het WK in 2010 op afstand, als jong talent van de selectie van Feyenoord. Zijn werkgever maakte een moeilijke tijd door. Het aannemen van dure ervaren medewerkers en tegenvallende resultaten leidde tot bezuinigingen. De directie besloot nadrukkelijk te kiezen voor de ‘talenten’ binnen de organisatie. Na vier jaar zijn de schulden bijna weggewerkt, hebben veel medewerkers zich goed ontwikkeld en is de gehele organisatie trots op wat ze hebben gepresteerd.Stefan volgt het WK in 2014 . Nu als basisspeler van Feyenoord en Oranje.

Wat kan Feyenoord elke organisatie leren?

Uit nood geboren moest Feyenoord het accent verleggen naar het opleiden en ontwikkelen van eigen spelers. Een koers die menig voetbalorganisatie tegenwoordig kiest. Elke organisatie kan leren een Talentbewuste Organisatie te worden door de volgende lessen te volgen. Of er nu een crisis is of niet, het werkt, want het leidt tot positieve resultaten en blije mensen.

Talent heeft de voorkeur boven ervaring

Durf als leidinggevende andere keuzes te maken bij het verdelen van klussen of projecten. Veel ervaring is niet altijd een doorslaggevend argument. Is de medewerker er klaar voor? Kan hij de klus klaren? Laat aan medewerkers zien dat als ze hun best doen ze in aanmerking komen voor interessante opdrachten. Altijd het leuke werk aan dezelfde mensen geven, werkt demotiverend voor de anderen.

Praktijk is de beste leerschool

Medewerkers ontwikkelen zich het sterkst als ze worden uitgedaagd om meer te doen met hun talenten. Bescherm medewerkers niet teveel, maar geef hen de kans fouten te maken. Bespreek wat beter kan en stel samen duidelijke doelen. Geef hen het vertrouwen en de mogelijkheid het beter te doen.

Maak ontwikkelprogramma’s op maat

Elke medewerker volgt een ander ontwikkel pad, soms met kleine of juist grotere stappen. Maak periodiek afspraken per medewerker over zijn ontwikkeling. Wat laat iemand zien, en wat kan hij nog leren? Wat voor gedrag en resultaten wil je graag zien en welke trainingen heeft hij daarvoor nodig. Durf onderscheid te maken tussen mensen, ook in de aandacht en middelen die je aan een mensen geeft.

Doorzoek de hele organisatie

Iedereen heeft talenten. Kijk daarom op alle niveaus en binnen alle geledingen van de organisatie naar de talenten en mogelijkheden van mensen. Stimuleer medewerkers om hun talenten beter te benutten en meer van zichzelf te laten zien. Laat blijken dat iedereen meetelt en niet alleen zichtbare succesvolle collega’s.

Neem aan wat je zelf niet in huis hebt

Neem alleen die medewerkers aan die talenten hebben, die je zelf niet in huis hebt of niet snel genoeg kan ontwikkelen. Dit voorkomt dat je dubbelop investeert: aan het ontwikkelen van specifieke talenten in huis én aan het aannemen van die zelfde talenten van buiten.

Gregory Mehciz