Mensen zijn de groene stroom van uw organisatie

Volgens de monitor “Trends en Cijfers 2014” van het ministerie BZK zitten 30.000 ambtenaren ontevreden op hun plek. Hans van der Loo schrijft in zijn boek “Energy Boost” dat volgens onderzoek van de Duitse hoogleraar Heike Bruch 40 tot 60% van alle menselijke energie in organisaties verloren gaat. Dit zijn cijfers waar je stil van wordt. Positief bekeken: er is veel ruimte voor verbetering. Er zijn eenvoudige acties die direct tot resultaten leiden. De energie van de medewerkers is de groene stroom van uw organisatie. Het vraagt om aandacht en gerichte actie, maar het resultaat is een duurzame stroom energie.

Niet ontkennen

Het management heeft de neiging om te zeggen dat ‘dit probleem in onze organisatie gelukkig niet voorkomt’. Maar hier is geen nieuws, geen goed nieuws. In elke organisatie gaat energie verloren. Dat valt niet altijd op, je moet weten waar te kijken. Kijk eens naar het ziekteverzuim, de klachten van klanten, de fouten die gemaakt worden, het aantal mensen dat actief meedoet aan georganiseerde bijeenkomsten of workshops, aan werkgroepen voor nieuwe ideeën. Is er een trend zichtbaar in (een deel van) de organisatie? Aandacht geven aan het energieverlies van medewerkers is een belangrijke eerste stap. Ga in gesprek, mensen voelen zich meer serieus genomen als er oprechte aandacht is.

Sterke punten benutten

Iedereen heeft sterke punten. Als je kan doen waar je goed in bent, werk je met meer plezier. En werken met plezier geeft je energie en vergroot je effectiviteit. Het is heel simpel. Ga als leidinggevende het gesprek aan met uw mensen, onderzoek samen wat de sterke punten en talenten zijn en hoe deze meer ingezet gaan worden. Maak hier simpele afspraken over. Mensen voelen zich meer betrokken en verantwoordelijk voor hun werk en resultaten. Hier zijn geen ingewikkelde formats of procedures voor nodig. Gewoon een “eerlijk en energiek gesprek” om de boel in beweging te krijgen.

Uitgedaagd worden

Een windmolen gaat pas draaien en energie opleveren als de wieken in de wind worden gezet. Mensen hebben regelmatig een uitdaging nodig om meer te presteren. Als het werk te gemakkelijk is en geen uitdaging biedt, nemen de prestaties af. Je werkt op routine en gaat je energie op andere zaken richten. Het is belangrijk dat u hier alert op bent, omdat mensen zich ontwikkelen en ook het werk kan veranderen. Werk dat eerst leuk genoeg was, kan saai en routinematig worden. Help mensen om een extra stap te maken, ‘in de wind te gaan staan’ en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dit leidt tot groei, meer voldoening en betere resultaten.

Onuitputtelijke energie bronnen

Het geeft mensen voldoening als ze een bijdrage leveren aan de resultaten van de organisatie, met plezier werken en zich ontwikkelen. Dan stroomt de energie bijna over. Hoewel ieder zelf verantwoordelijk is voor de eigen arbeidsvreugde, zijn er als organisatie veel (vaak eenvoudige) dingen te doen om dit te versterken.

Laat met een compliment blijken wat u echt waardeert bij uw medewerkers. Zo’n bevestiging geeft mij altijd veel energie.

Gregory Mehciz